Kulttuuripolku

Kulttuuripolun teossa käytetyt lähteet ja lisälukemista:

Aino-Maija Niemelän haastattelut 13.1. 2024 ja 2023.

Tilastokeskus, kuntien avainluvut:
https://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?year=2023&active1=SSS&active2=KU30 0

Ykköset-lehti 19.3.2020
https://www.ykkoset.fi/uutisarkisto/kuortaneen-urheiluopisto-elaa-nyt-voimakkaan-nosteen-aikaa/

Jaana Itäpalo: Kuortaneenjärven pohjoisosan yleiskaavan arkeologinen inventointi.
Keski-Pohjanmaan arkeologiapalvelu, 2017
https://kuortane.fi/wp-content/uploads/Liite4_Raportti_Kuortaneenjarven_pohjoisosan_arkeologinen_inventointi.pdf

Wikipedia: Ruonan taistelu:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruonan_taistelu

Järviwiki, viitattu 22.12.2023
https://www.jarviwiki.fi/wiki/Kuortaneenj%C3%A4rvi_(44.041.1.001)

Teppo Ylitalo, Sulevi Riukulehto ja Jaakko Mäntylä: Nokiottat – Kuortane ja kuortanelaiset 1860-1960
Kuortaneen kunta, 2021.

Kuortaneen joulu 1966 kertomus museon savupirtistä
Teemu Keskisarja: Savutupa oli historian testivoittaja:
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/7ccc9182-75e6-5328-ae20-50348c4e7d40

Kuopion korttelimuseo, verkkonäyttely https://savutuvanmaailmassa.wordpress.com/ viitattu 2.1.2024

Museovirasto: Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristot RKY https://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1733
viitattu 2.1.2024

Pohjalaistalot – yhteistä kulttuuriperintöämme Helsingin yliopisto – Ruralia instituutti, raportteja 124
https://helda.helsinki.fi/server/api/core/bitstreams/46234c59-02df-47aa-9781-fc7103578bf4/content

Kuurtanes seuran joulu 1963:
Asuuntuvan Heikki: Muirem mylly myötäpäivi, Mäyryn mylly vastapäivi

Tuulimyllywiki https://akp.nba.fi/wiki;tuulimylly viitattu 2.1.2024

Minimatrikkeli 2009
https://docplayer.fi/10273394-Kuortaneen-kansansoittajat.html viitattu 2.1.2024

Suomen talonpoikia Lallista Kyösti Kallioon WSOY, 1952

Pentti Virrankoski: Heikki Klemetti – elämäntyö ja henkilökuva, SKS, 2004 https://kuurtanes-seura.fi/klemettimuseo/

Heikki Klemetti: Kuortaneen vaiheita sanoin ja kuvin
Karisto, 1987.