fbpx
Nähtävilläoloaika: 19.5.2022 – 19.6.2022

Maa-aineslupa

Kuortaneella 17.5.2022 annetaan seuraava maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupa:

Hakija: Kuortaneen Maa- ja vesirakennus Oy
Toiminnan laatu: Sora ja kallioaineksen otto
Osoite: Möykkymäentie 222, 63120 LEPPÄLÄNKYLÄ
Tila: 26:13 Kuortaneen kunnan Kuortaneenkylässä

Päätös on nähtävänä 19.5.2022-19.6.2022 klo 9.00-15.00 Kuortaneen kunnantalon neuvonnassa, os. Keskustie 52, 63100 KUORTANE sekä kunnan internetsivuilla https://kuortane.fi/arkisto/ilmoitukset/ . Ympäristölautakunnan lupapäätökseen tyytymätön saa hakea kirjallisella valituksella siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudesta. Muutoksen hakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät lupapäätöksen valitusosoituksesta.

Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi julkipanopäivänä.

Kuortaneella 19.5.2022

Ympäristölautakunta

Lantela maa-aineslupa

Valitusosoitus