Ruokapalvelut

Kuortaneen kunnan ateriapalvelut siirtyivä Sote-uudistuksen myötä Kokkaamo Ateriapalvelut Oy:lle 1.2.2023. Lisää tietoa löytyy alla olevasta linkistä.

Kokkaamo Kuortane 20.3.2023 tiedote

 

 

Varhaiskasvatus- ja kouluruokailun tavoitteena on tukea lapsen tervettä kasvua ja kehitystä sekä kehittää
mm. lapsen maku- ja ruokatottumuksia. Ikäihmisten ja vammaisten ruokailussa tuetaan heidän
terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua hyvällä ravitsemuksella. Työpaikkaruokailijoille
ravitsemussuositusten mukaisesti valmistettu ja maittava lounasruoka ylläpitää työkykyä ja -tehoa
sekä edistää työntekijöiden terveyttä.

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemussuositukset/

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135907/URN_ISBN_978-952-302-992-7.pdf?sequence=1

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139415/THL_OHJ_4_2020_Vireytt%c3%a4%20seniorivuosiin_verkko.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Erityisruokavaliot

Erityisruokavaliot sekä eettiset/uskonnolliset ruoka-ainerajoitukset huomioidaan ruokailijan tarpeen mukaan. Pysyvistä erityisruokavalioista ja vaikeista ruoka-allergioista toimitetaan aina lääkärintodistus keskuskeittiölle.  Oppilaat ja opiskelijat ilmoittavat ruokavalionsa kouluun ilmoittautuessaan koulun johtajalle tai koulusihteerille.  Nämä ilmoittavat tiedot koosteena jakelukeittiöille ja keskuskeittiölle. Varhaiskasvatusta varten laadittu todistus uusitaan kouluruokailua varten. Ruokailuun liittyvissä asioissa voit aina ottaa yhteyttä jakelukeittiöön tai ruokapalvelusta vastaavaan henkilöön. Mikäli erityisruokavalion tarve päättyy, tulee siitäkin ilmoittaa keittiölle välittömästi.

Oivaraportit

Ruokalistat

Kuortaneen kunnan toimipisteillä on yhtenevä ruokalista.

Ruokalista,Kuortaneen kunta 2023-2024

Ruokalista, Kuortaneen kunta, koulut 2023-2024

Ruokalista, Kuortaneen kunta, varhaiskasvatus, 2023-2024

Ruokalista, ateriapalvelu 2023-2024

Ruokalista Linnunlaulu ja toimintakeskus, Kuortaneen kunta 2023-2024