fbpx

Ruokapalvelut

 

Varhaiskasvatus- ja kouluruokailun tavoitteena on tukea lapsen tervettä kasvua ja kehitystä sekä kehittää
mm. lapsen maku- ja ruokatottumuksia. Ikäihmisten ja vammaisten ruokailussa tuetaan heidän
terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua hyvällä ravitsemuksella. Työpaikkaruokailijoille
ravitsemussuositusten mukaisesti valmistettu ja maittava lounasruoka ylläpitää työkykyä ja -tehoa
sekä edistää työntekijöiden terveyttä.

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemussuositukset/

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135907/URN_ISBN_978-952-302-992-7.pdf?sequence=1

https://www.evira.fi/globalassets/vrn/pdf/ikaantyneet.suositus-3.pdf

Erityisruokavaliot

Erityisruokavaliot sekä eettiset/uskonnolliset ruoka-ainerajoitukset huomioidaan ruokailijan tarpeen mukaan. Pysyvistä erityisruokavalioista ja vaikeista ruoka-allergioista toimitetaan aina lääkärintodistus keskuskeittiölle.  Oppilaat ja opiskelijat ilmoittavat ruokavalionsa kouluun ilmoittautuessaan koulun johtajalle tai koulusihteerille.  Nämä ilmoittavat tiedot koosteena jakelukeittiöille ja keskuskeittiölle. Varhaiskasvatusta varten laadittu todistus uusitaan kouluruokailua varten. Ruokailuun liittyvissä asioissa voit aina ottaa yhteyttä jakelukeittiöön tai ruokapalvelusta vastaavaan henkilöön. Mikäli erityisruokavalion tarve päättyy, tulee siitäkin ilmoittaa keittiölle välittömästi.

Oivaraportit

Ruokalistat

Kuortaneen kunnan toimipisteillä on yhtenevä ruokalista.

Ruokalista, Kuortaneen kunta 2020-2021

Ruokalista ateriapalvelu 2020-2021

Ruokalista Linnunlaulu ja toimintakeskus 2020-2021

Ruokalista koulut 2020-2021

Ruokalista varhaiskasvatus, 2020-2021