fbpx

Lukio

Olosuhteet

Kuortaneen lukiolla ja urheilulukiolla opiskelee yhteensä noin 250 oppilasta. Lukio sijaitsee urheiluopistoalueella Kuortane-hallin eteläpuolella. Lukion kaikissa opetusluokissa on ajanmukaiset opetsvälineet. Koululla on kirjasto, jossa voi lukea lehtiä ja lisäksi siellä on tietokoneita.

Luokattomuus

Luokattomassa lukiossa opiskelija lukee oppiaineita itse valitsemassaan järjestyksessä. Mikäli opiskelija saa kurssistaan / opistojaksostaan hylätyn arvosanan, hän voi osallistua kurssille uudestaan. Muissa aineissa eteneminen jatkuu normaalisti. Oppilas ei voi jäädä luokalle eikä saada ehtoja. Välineaineissa (kielet ja matematiikka) voidaan edellyttää edellisen kurssin / opintojakson hyväksyttävää suorittamista ennen uuden kurssin / opintojakson opiskelua.

Ylioppilastutkinto voidaan suorittaa enintään kolmena perättäisenä tutkintokertana. Opiskelija ilmoittautuu kirjoituksiin silloin, kun ainakin ao. aineen pakolliset kurssit / opintojaksot tulevat suoritetuksi. Kolmessa vuodessa valmistuvat kirjoittanevat pääosan aineista edelleen kolmannen vuoden keväällä. Ylioppilastutkintotodistus annetaan, kun tutkintoon tarvittavat 4 / 5 pakollista ainetta on kirjoitettu ja vähintään 75 kurssia tai 150 opintopistettä on suoritettu. Oppilas voi harkintansa mukaan käyttää lukio-opintoihinsa 2,5 – 4 vuotta. Pidentämällä lukio-opiskelua voi keventää opiskeluun viikottain kuluvaa aikaa ja varata aikaa harrastuksilleen.