fbpx

Suomen sodan opastuskeskus

Ruonan kylällä Kuortaneella sijaitseva Suomen sodan opastuskeskus kertoo sodan
vaiheista ja tapahtumista sekä ihmisten elämästä tuona aikana. Ruonan kylällä on
historiallinen merkityksensä sodan kannalta, sillä Ruonan ja Salmen taisteluita elo-
syyskuun vaihteessa pidettiin sodan kannalta ratkaisevina. Ruonan taisteluiden jälkeen alkoi Ruotsin perääntyminen, mikä johti lopulta Venäjän voittoon sodassa.

Opastuskeskuksessa on mahdollista tutustua sotaan ja sen taustoihin, erilaisten
näyttelyiden, multimediaesitysten ja historiallisen materiaalin välityksellä. Erityisesti
Ruonan taistelu on tuotu esiin näyttävän sotakenttää kuvaavan pienoismallin avulla. Myös
opastetut esitykset opastuskeskuksessa tai kierrokset historiallisilla tapahtumapaikoilla
järjestetään tilauksesta.

Varaukset ja opastukset puh. 040 525 1468.