Nähtävilläoloaika: 10.4.2024 – 31.5.2024

Kuulutus: Kuortaneenjärven pohjoisosan 2.vaiheen uudelleen nähtäville laittaminen

Kuortaneenjärven pohjoisosan osayleiskaavan 2.osan laatiminen on edennyt uuteen ehdotusvaiheeseen. Kuortaneen kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 19.3.2024 § 16 päättänyt asettaa ehdotuksen uudelleen julkisesti nähtäville MRL 65§.n ja MRA 32§:n mukaisesti.

Osayleiskaavaehdotus ja siihen liittyvä suunnittelumateriaali on nähtävillä kunnan internet sivulla https://kuortane.fi/rakentaminen-ja-ymparisto/rakennusvalvonta/vireilla-olevat-kaavat/ 11.4.2024 – 10.5.2024, sekä kunnan kirjastossa Kirjastokuja 4, 63100 Kuortane.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti, ennen nähtävillä oloajan päättymistä 10.5.2024 osoitteella:
Kuortaneen kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 52, 63100 Kuortane tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi.

Kaavaa koskeva esittely toteutetaan mahdollisuudella varata ennalta kahdenkeskinen keskustelu aika kaavoittajan kanssa, jolloin keskustelu voidaan toteuttaa Kuortaneen kunnantalolla tai teams yhteyden välityksellä maanantaina 22.4.2024 klo 12–18. Ajan voit varata katja.karonen@kuortane.fi 19.4.2024 mennessä.

Lisätietoja kaavoitushankkeesta antaa rakennustarkastaja Katja Karonen, puh. 0400-179467, katja.karonen@kuortane.fi.

Kuortane 11.4.2024
Ympäristölautakunta

Kuulutus