Vuokrattavien venelaitureiden kunnostus kesken

Kuortaneen kunnan vuokrattavien venelaiturien kunnostustyöt ovat kesken sekä Hallisenlammella että Jokisuulla. Venelaituripaikkoja pääsee varaamaan ja veneitä tuomaan vasta kunnostustöiden jälkeen.

Hallisenlammella rakennustyöt jatkuvat laiturille tehtävien parannustöiden osalta sekä venepuomien asentamisella. Veneitä laiturille voi tuoda alustavan arvion mukaan kesäkuun puolessa välissä.

Jokisuulla kaivetaan tulevan laiturin alta pehmeää maa-ainesta pois ja laitetaan mursketta tilalle. Tämän jälkeen päästään tekemään laituria. Veneitä voi alustavan arvion mukaan tuoda kesäkuun puolessa välissä uudelle laiturille.

Veneitä ei suositella tuotavaksi rakennustöiden aikana. Vaarana on, että veneeseen tulee vaurioita kaivinkoneesta. Hallisenlammella veneet eivät myöskään pysy paikallaan ennen kuin venepuomit ja kiinnityspisteet on saatu paikoilleen. Kunta ei vastaa rakennustöistä aiheutuvista veneiden vaurioista, mikäli veneet on tuotu liian aikaisin.

Kunta tiedottaa, kun rakennustyöt on saatu päätökseen ja veneiden laitureille tuonti on turvallista.