Vastaa päihdekyselyyn ja kerro näkemyksesi kuntasi päihdetilanteesta

Käytetäänkö kunnassasi liikaa alkoholia tai muita päihteitä? Oletko ollut korona-aikana huolissasi läheisen päihteidenkäytöstä? Päihdetilannekyselyyn voi vastata 11.4.2021 mennessä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kehitettäessä kunnan ehkäisevää päihdetyötä. Kysely toteutetaan kaikissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa ja tuloksi hyödynnetään kunnan lisäksi Etelä-Pohjanmaan alueellisessa ehkäisevässä päihdetyössä.

Kyselyyn vastataan nimettömästi ja luottamuksellisesti.

Kuntasi kartoittaa verkossa tehtävällä kyselyllä asukkaidensa näkemyksiä kunnan päihdetilanteesta ja riippuvuuksien hoitomahdollisuuksista. Kaikkia yli 13-vuotiaita kuntalaisia kannustetaan vastaamaan kyselyyn.

Kysymykset koskevat alkoholia, tupakkatuotteita, huumeita ja rahapelaamista. Lisäksi pyydetään havaintoja alaikäisten päihteidenkäytöstä ja koronaepidemian vaikutuksesta päihteidenkäyttöön.

Päihdetilannekysely on osa valtakunnallista, ehkäisevän päihdetyön Pakka-toimintamallia. Verkkokyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan ja alueesi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ja ehkäisevässä päihdetyössä. Ajantasainen tieto helpottaa paikallista työtä, jolla pyritään vähentämään alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittoja.

Kyselyn lopussa voi vapaa-ehtoisesti osallistua kuntasi järjestämään arvontaan. Henkilötietosi eivät yhdisty kyselyssä antamiisi tietoihin. Kuortaneen kunta arpoo seuraavat palkinnot: Kuortane kuvina- kuvateoksen sekä 2 kpl pizza-lahjakorttia.

Kuortaneen kunnan: päihdetilannekysely 2021
https://link.webropolsurveys.com/S/8611E00F4C64C3CC

Tietoa Pakka-toimintamallista
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/verkko-pakka-ehkaisevaan-paihdetyohon