Valtioneuvoston kesäkuussa päivitetyt suositukset koronavirusepidemian aikana

Suomessa on tänä vuonna eletty koronaviruksen aiheuttaman epidemian vuoksi poikkeusoloissa maaliskuusta lähtien. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja hidastamiseksi, sekä riskiryhmien suojelemiseksi käyttöön otettujen rajoitustoimenpiteiden ja mm. väestön parantuneen käsi- ja yskimishygienian ansiosta koronaviruksen leviäminen on hidastunut ja riskiryhmiin kuuluvia on voitu suojata.

Turvavälien ja hyvän käsi- ja yskimishygienian noudattaminen jatkuu
Valtioneuvosto on 16.6 alkaen kumonnut valmiuslain käytön ja päättänyt maassa vallitsevat poikkeusolot. Koronavirusepidemian torjunnan toteuttamista voidaan jatkaa voimassa olevaan lainsäädäntöön, kuten tartuntatautilakiin tukeutuen. Maan hallitus korostaa edelleen sitä, että epidemia ei ole maassamme ohittunut ja koronavirustartuntoja raportoidaan edelleen.

Kaikissa kohtaamisissa tulee edelleen huolehtia turvaväleistä ja jatkaa hyvän käsi- ja yskimishygienian noudattamista. Hengitystieoireiden ilmaantuessa tulee jäädä kotiin ja olla välittömästi yhteydessä ajanvaraukseen 06 2525 7612, jotta voidaan arvioida tarve koronaviruksen toteamiseksi tehtävästä näytteenotosta. Sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilökunta noudattaa potilaita hoitaessaan suojavarusteiden osalta ajankohtaisia valtakunnallisia ja sairaanhoitopiirin yleisiä ohjeistuksia.

Yli 70-vuotiaat
Valtioneuvosto on tiedottanut uusista ohjeistuksista koronavirusepidemiaan liittyen. Aiemmin asetettuihin rajoituksiin on tullut muun muassa matkustus- ja kokoontumisrajoitteiden osalta.

Valtioneuvosto ei myöskään enää anna tiettyyn ikärajaan perustuvaa suositusta fyysisten kontaktien välttämisestä. Näin ollen myös yli 70-vuotiaat voivat liikkua vapaammin, vaikkakin lähikontakteissa muiden ihmisten kanssa suositellaan edelleen pidättyvää linjaa erityisesti silloin, mikäli on yksilöllisiä riskitekijöitä sairastua koronaviruksen vakavaan taudinkuvaan.

Vierailut osastoilla
Valtioneuvoston suositus vierailujen välttämisestä sairaaloiden ja terveyskeskusten osastoilla on purettu. Vierailujen järjestämisessä ohjeistetaan edelleen noudattamaan pidättyvää linjaa riskiryhmien suojelemiseksi.

Kuusiolinna Terveyden akuutti- ja kuntoustusosastolla sekä Otsonlinnassa voi vierailla, mutta vierailuihin liittyen tulee olla aina edeltävästi puhelimitse yhteydessä osastolle, jotta vierailut voidaan suunnitella varotoimet huomioiden.

Akuuttiosaston, kuntoutusosaston ja Otsonlinnan kuntoutuskeskuksen päivitetyt ohjeet vierailuista ja kotilomista

Vierailut asumispalveluyksiköissä
Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä on ollut mahdollisuus tavata läheisiään ulkotiloissa varotoimet huomioiden jo toukokuusta alkaen. Epidemian leviämistä riskiryhmien asumispalveluyksiköissä pidetään edelleen merkittävänä riskinä.

Valtioneuvosto suosittelee edelleen, että asumispalveluyksiköiden asiakastiloissa pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan. Mikäli vierailua ei voida järjestää ulkotiloissa, voidaan vierailu sallia varotoimet huomioiden myös asukkaan huoneessa.

Kaikista vierailuista tulee edeltävästi olla yhteydessä asumispalveluyksikköön, jotta vierailu voidaan suunnitella yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa.

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden päivitetyt ohjeet vierailuista, kotilomista ja vuorohoitojaksoista

Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asiakkaiden läheisille järjestetään edelleen mahdollisuus tavata läheistään turvallisin järjestelyin.

Alavudella 26.6.2020

Karoliina Liski
Johtava lääkäri
Kuusiolinna Terveys

Erkki Kesti
Hallintoylilääkäri
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä