Etelä-Pohjanmaalla on otettu käyttöön nuorten uusi Omahelpperi-verkkopalvelu

Etelä-Pohjanmaalla toukokuussa 2024 käyttöönotettu sähköinen perhekeskus laajenee nuorten Omahelpperi-verkkopalvelulla. Sivustolla on koottuna luotettavaa tietoa ja tukea nuoren elämän eri tilanteisiin. Omahelpperistä nuori löytää tietoa esimerkiksi mielen ja kehon hyvinvointiin, ihmissuhteisiin, opiskeluun, itsenäistymiseen ja elämän kriisitilanteisiin liittyen. Omahelpperi myös kokoaa yhteen nuorille suunnatut Etelä-Pohjanmaan alueen palvelut sekä esimerkiksi chattien ja auttavien puhelimien yhteystiedot.

Omahelpperi on varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palvelu 13-29-vuotiaille nuorille. Omahelpperin tarkoituksena on tavoittaa apua tarvitsevat nuoret, tukea heitä ennaltaehkäisevästi ja pitää heidät avun piirissä.

Sähköinen perhekeskus tukee Etelä-Pohjanmaan perhekeskustoimintaa, jota toteutetaan yhdessä kunta-, seurakunta- ja järjestötoimijoiden kanssa. Perhekeskustoiminta rakentuu niin fyysisistä kohtaamispaikoista, kuin sähköisistä palveluistakin.

Omahelpperi on osa DigiFinlandin tuottamaa valtakunnallista sähköistä perhekeskusta. Sähköiseen perhekeskukseen kuuluu myös www.omaperhe.fi -verkkopalvelu perhettä perustaville ja perheellisille. Sähköisen perhekeskuksen käyttöönottoa edistetään Etelä-Pohjanmaalla Suomen kestävän kasvun (RRP) Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa.

Etelä-Pohjanmaan sähköisen perhekeskuksen löydät Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kotisivuilta: Perheiden palvelut – Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (hyvaep.fi)

Käy tutustumassa: Omahelpperi