Uudet teknologiat pk-yritysten ulottuville

Moni yrittäjä pohtii mahdollisuuksia parantaa yritystoimintansa tuottavuutta. Ympärillämme tapahtuvan digitalisaation hyödyntäminen on yksi mahdollisuus. Uusia teknologioita, jotka hyödyntävät digitalisaatiota, tulee markkinoille kiihtyvällä vauhdilla, eikä aika välttämättä riitä niihin tutustumiseen. Omaan yritystoimintaan sopivien ratkaisujen löytäminen onkin usein haastavaa ja siitä syystä uusien teknologioiden käyttöönotto jää odottamaan sopivampaa hetkeä.

Uudet teknologiat muuttavat myös usein liiketoimintaympäristöä. Liikenteen sähköistyminen on tästä hyvä esimerkki. Jos auto- tai työkonekorjaamo haluaa toimia myös tulevaisuudessa, täytyy sen omaksua nopeasti yleistyvien hybridi- ja sähköajoneuvojen tekniikka. Kouluttautumalla ja investoimalla uusien ajoneuvojen vaatimiin digitaalisiin testilaitteisiin, yritys säilyttää toimintaedellytykset myös nyt ja tulevaisuudessa.

Uudet teknologiat pk-yritysten kehittymisen tukena -hanke pyrkii auttamaan yrityksiä uusien teknologioiden käyttöönotossa ja muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Hanke on kaksivuotinen ja sen toiminta-alueena ovat Alavus, Kuortane, Alajärvi, Soini, Vimpeli, Lappajärvi ja Evijärvi. Kohderyhmänä ovat alueen pk-yritykset ja tavoitteena on lisätä yritysten teknologiatietoutta. Hanketta hallinnoi Alavuden Kehitys Oy ja sen projektipäällikkönä toimii Hannu Ylinen.

Yrityslähtöisyys lähtökohtana

Jokaisen yrityksen tilanne on erilainen. Osa jo hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia, kun taas toisilla se on vielä suunnitteluasteella. Toki on myös yrityksiä, joiden toimintaan digitalisaatiolla on hyvin vähän vaikutusta. Hankkeen alussa kerätäänkin tietoa koko hankealueen yritysten lähtötasosta ja tarpeista. Tämä tapahtuu kiertämällä alueen yrityksissä ja tekemällä yrityksille digivalmiuskartoituksia. Samalla yrittäjällä on mahdollisuus keskustella oman yrityksensä valmiudesta hyödyntää digitalisaatiota. Kartoituksen avulla varmistetaan hankkeen yrityslähtöisyys ja kerätyn tiedon perusteella suunnitellaan varsinaiset hankkeessa tehtävät toimenpiteet. Tavoitteena on tarkastella eri teknologioita panos-tuotos näkökulmalla. Näin yritysten on mahdollista tehdä perusteltuja päätöksiä sen suhteen, onko jonkun teknologian käyttöönotto sen vaatiman ajan ja rahan arvoista.

Tavoitteena tuottavuus ja kasvu

Yritystarpeiden selvittyä alkavat varsinaiset hanketoimet. Tarpeiden pohjalta toteutetaan erilaisia demoja ja pilotteja, joiden avulla teknologioiden mahdollisuudet avautuvat käytännönläheisellä tavalla. Esimerkkitoteutuksia voidaan tehdä sekä hankkeen omissa tiloissa Alavudella Fasadissa, kuin myös oppilaitosten ja hankkeeseen osallistuvien yritysten tiloissa. Tekoäly, virtuaaliset ympäristöt, robotiikka, kobotiikka, paikannus, pilvipalvelut ja IoT-ympäristöt, ovat esimerkkejä siitä, millaisia aihepiirejä esimerkkitoteutuksiin voidaan sisällyttää. Demojen yhteyteen on myös luontevaa yhdistää asiantuntijaluentoja käsillä olevasta aiheesta. Näin saadaan teknologioiden osaajat ja yrittäjät istumaan saman pöydän ääreen. Kuka tietää, vaikka samalla syntyisi uusia innovaatioita ja liiketoimintaideoita.

Verkostoitumisen edut esiin

Yrittäjä voi kokea olevansa teknologioiden keskellä yksin. Liiketoiminta-alueesta riippumatta haasteet ovat kuitenkin usein yhteisiä. Hankkeen tavoitteena onkin muodostaa verkostoja, joissa kokemuksia jaetaan avoimesti ja kannustetaan rohkeisiin kokeiluihin. Joskus kokeilu voi osoittautua taloudellisessa mielessä kannattamattomaksi, mutta siitä saatu tieto voi olla arvokasta toisessa yhteydessä. Myös muutospositiivisuus on voimavara, jota kehityshaluisessa verkostossa on helpompi edistää ja ylläpitää. Hankkeessa verkostoja synnytetään tekemällä muun muassa erilaisia tutustumismatkoja. Esimerkiksi korkeakoulujen laboratorioihin ja TKI-palveluihin voidaan tutustua eri teemoilla. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on usein myös kaikkia osapuolia hyödyntävää. Opiskelijoiden osaamista voi hyödyntää niin uusien ideoiden kehittämisessä, kuin myös erilaisten opinnäyte- ja projektitöiden muodossa. Myös messureissut ja yritysvierailut kuuluvat hanketoimien valikoimaan.

Alkusysäys kasvulle

Joskus pieneltäkin tuntuva asia, jonka digitalisaatio mahdollistaa, voi olla alkusysäys yrityksen kasvulle. Näitä sysäyksiä on nyt hankkeen myötä tarjolla seuraavan kahden vuoden aikana. Toivottavasti moni yritys tarttuu tilaisuuteen, sillä yrittäjän aika on hanketoimien osalta ainoa tarvittava panostus.

Uudet teknologiat pk-yritysten kehittymisen tukena -hanke toteutetaan Euroopan Aluekehitysrahaston Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman kautta. Rahoittajina ovat Etelä-Pohjanmaan Liitto sekä hankealueen kunnat.

Hannu Ylinen
Projektipäällikkö
Uudet teknologiat PK-yritysten kehittymisen tukena –hanke

Kuvassa oikealla projektipäällikkö Hannu Ylinen seisoo punaisen pöydän edessä. Vasemmalla takana screenseinä, jossa teksti: Uudet teknologiat pk-yritysten kehittymisen tukena.
Hannu Ylinen kannustaa hankealueen yrityksiä tutustumaan uusiin teknologioihin.
Kuva: Anni Ylinen