Tapahtuma alkaa Ke 4.5.2022 Klo 12:00
Tapahtuma päättyy Ke 4.5.2022 Klo 16:30
Tapahtumapaikka: Kuortaneen Urheilukenttä
Tapahtuman järjestäjä: Kuortaneen kunta / Liikuntatoimi

UKK-kävelytesti ja kuntotestaustapahtuma 2

Paikanpäällä tarjolla maksutta UKK-kävelystestin lisäksi erilaisia toimintakykymittauksia ja testejä.

UKK-kävelytesti arvioi terveyskunnon keskeistä osatekijää kestävyyskuntoa. Kestävyyskunto tarkoittaa hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä. Sen avulla testattavalle voidaan antaa palautetta hänen aerobisen kuntonsa riittävyydestä suhteessa terveyteen ja toimintakykyyn.

Kävelytesti perustuu arvioon maksimaalisesta hapenottokyvystä (VO2max). Se ilmaistaan kuntoindeksinä, jossa iän vaikutus on otettu huomioon. Kuntoindeksi kertoo kuntotason verrattuna samanikäisten naisten ja miesten viitearvoihin.

Testissä kävellään kaksi kilometriä tasaisella vauhdilla mahdollisimman nopeasti terveyttä vaarantamatta. Tulos on luotettava silloin, kun testi tehdään ohjattuna. Koulutettu testaaja osaa ottaa huomioon testin tulokseen vaikuttavat tekijät.

Kävelytesti on tarkoitettu 20–65-vuotiaiden aikuisten kestävyyskunnon testaamiseen. Se sopii henkilöille, joilla ei ole ripeää kävelyä rajoittavaa sairautta tai vammaa tai sydämen sykkeeseen vaikuttavaa lääkitystä. Erittäin hyväkuntoisille testiä ei suositella. Säännöllisesti kestävyysliikuntaa yli viisi tuntia viikossa noin tunnin kerrallaan harrastaville se ei välttämättä anna luotettavia tuloksia.

UKK-instituutin kehittämä UKK-kävelytesti on erinomainen apu terveyden edistämiseen pyrkivässä liikuntaneuvonnassa. Testattavan ominaisuudet ja elämäntilanne vaikuttavat siihen, millä tavoin testiä kannattaa käyttää liikuntaneuvonnassa. Liikuntaneuvonnan tueksi tarvitaan UKK-kävelytestin lisäksi tietoa testattavan elintavoista ja terveydestä.

Paikanpäällä testin lisäksi saatavilla tarpeellista tietoa terveyden edistämisestä ja hyvinvoinnista.

Testin kulku:

  • asiakkaan taustakartoituskysely
  • alkulämmittely
  • kävelytesti; kävellään 2 km tasaista, reipasta vauhtia
    • mahdollisuus suorittaa myös lyhyempi 6 minuutin kävelytesti
  • loppusykkeen mittaus
  • testipalaute ja jatko-ohjeita kuntotason ylläpitoon tai nostamiseen

Lisätietoa UKK-testistä http://www.ukkinstituutti.fi/kavelytesti