Kuortaneen talousarvio yli 200 000 euroa ylijäämäinen

Kuortaneen kunnanhallituksen esittämä vuoden 2024 talousarvio on reilu 200 000 euroa ylijäämäinen. Isompien investointien myötä Kuortaneen lainamäärä asukasta kohden nousee hieman, mutta pysyy silti kohtuullisena Etelä-Pohjanmaan ja valtakunnan tasoon nähden.

”Kuntatalouden kehitykseen liittyvä epävarmuus on tekijä, joka on tärkeää ottaa huomioon kaikessa talouden ja toiminnan suunnittelussa. Samanaikaisesti tarvitaan kuitenkin myös toiminnan kehittämistä, jota kunnassa toteutetaan esimerkiksi investointien kautta. Suunnitelmakauden investoinnit toteutetaan talouden kestävyydestä huolehtien. Investoinnit katsovat tulevaisuuteen ja toisaalta estävät korjausvelan muodostumista kunnan jo olemassa olevan rakennuskantaan ja infraan.”, kertoo kunnanjohtaja Teemu Puolijoki.

Suurimpana investointina talousarviossa on lukion laajennus. Lukion kasvu ja kehittäminen nähdään erittäin tärkeänä asiana Kuortaneella ja siihen halutaan panostaa entisestään. Laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta arvostetaan Kuortaneella ja tähän satsataan myös osaavaan työvoimaan panostamalla sekä monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja tarjoamalla. Lapsiperheiden palvelut, kuten aamu- ja iltapäivätoiminta nähdään Kuortaneella tärkeänä.

Investoinneista muut suuremmat hankkeet ovat yläkoulun vesikatteen uusiminen, hallintokorttelin (Alvarin liikenne, Kuperkeikka, kunnantalo, kirjasto, vanha Alvarin piha) rakentaminen sekä Rantatien loppuosan perusparantaminen.

Vuonna 2024 kaavoituksessa keskeisinä alueina ovat Keskustan ja Mäyryn osayleiskaavat. Napalankallion tuulivoimakaava on tarkoitus saada luonnosvaiheesta ehdotusvaiheeseen ensi vuonna. Puutarhakylän kaavoitus Hietaniemen alueelta Sysilammen läheisyydestä on alkamassa. Rantareitistöä Urheiluopistolta Majanrantaan on tarkoitus kehittää ja lisätä näin järven hyödyntämistä ja ulkoilumahdollisuuksia.

Vapaa-aikatoimessa kohdistettuja liikuntapalveluja järjestetään enemmän, kehitetään kulttuuripolkua Kirkkorannan ja museon alueelle sekä pyritään saamaan eteenpäin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa.

”Laajassa yhteistyössä tehtyyn talousarvion valmisteluun ja sen lopputulokseen voidaan olla tyytyväisiä.”, kiteyttää Puolijoki.

 

Luonnos talousarvioksi vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2025-2026