Niitetyn vesikasvillisuuden paikka on rannalla

Kuortaneen kunnalle on tullut ilmoituksia Kuortaneenjärvellä ja Kaarankajärvellä kelluvista vesikasvilautoista, jotka ovat ajautuneet rantaan tuulen mukana rannanomistajien harmiksi. Kunnan ympäristöosasto muistuttaa, että koneellisesta vesikasvien niitosta tai poistosta tulee ilmoittaa kirjallisesti 30 vrk:ta ennen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle Kuortaneen kalastuskunnalle. Leikattu kasvimassa on aina kerättävä pois vedestä. Hajotessaan kasvinjätteet kuluttavat happea ja niistä vapautuu ravinteita veteen, mikä voi runsastuttaa levien määrää. Vesistössä ajelehtiva kasvimassa aiheuttaa lisäksi esteettistä haittaa ja vaikeuttaa virkistyskäyttöä ja ajautuu lopulta usein jonkun toisen rantaan.

Ohjeita löytyy ympäristöhallinnon sivuilta: https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesistojen_kunnostus/rantojen_kunnostus/vesikasvien_poisto