Muistathan tehdä kompostointi-ilmoituksen!

Biojätteen erilliskeräys laajenee kaikille kiinteistöille Etapin toimialueella lähivuosina, vaihtoehtona erilliskeräykselle on omatoiminen kompostointi kotikiinteistöllä.

Omatoimisesta kompostoinnista tulee tehdä kompostointi-ilmoitus helmikuun 2023 loppuun mennessä jo käytössä olevista kompostoreista. Lisäksi jäteasetuksen 43 §:n mukaan vakituisten sekä vapaa-ajan kiinteistöjen biojätteen kompostoinnin aloittamisesta, muuttamisesta sekä lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa.

Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoidaan vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Tiedot kompostoinnista on päivitettävä viiden vuoden välein. Jätehuoltoviranomainen merkitsee tiedot biojätteen kompostoinnista jätelain 143 §:n mukaiseen rekisteriin.

Useamman talouden käyttäessä samaa kompostoria, tulee jätteen käsittelystä vastaavan henkilön ilmoittaa edellä mainitut tiedot kaikkien kompostoria käyttävien osalta jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Jätteen käsittelystä vastaavan henkilön on ilmoitettava myös kompostoinnin loppumisesta vähintään kahden kuukauden sisällä lopettamisesta. Jos käsittelystä vastaava henkilö vaihtuu, on lopettavan vastuuhenkilön ilmoitettava uusi vastuuhenkilö jätehuoltoviranomaiselle ennen tehtävässä lopettamista.

Ilmoituksen biojätteen kompostoinnista voi tehdä Lakeuden jätelautakunnalle oheisella tulostettavalla lomakkeella, joka tulee palauttaa postitse Lakeuden jätelautakunnalle osoitteeseen PL 20, 60801 Ilmajoki

Tulostettava lomake Ilmoitus-biojatteen-kompostoinnista

Sähköinen lomake

Paperisia lomakkeita on saatavissa myös Kuortaneen kunnan neuvonnasta, Keskustie 52, 63100 Kuortane.

Lisätietoja jätelautakunnan toimistosta puh. 044 4191 330.