Nähtävilläoloaika: 6.6.2024 – 28.7.2024

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPA-ASIASSA

Kuortaneen riistanhoitoyhdistys ry on jättänyt ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee ampumarata Kympin toimintaa. Ampumarata-alueella on yhteensä kahdeksan eri ammuntalajeille tarkoitettua lajirataa, joilla ammutaan kivääreillä, pienoiskivääreillä, pistooleilla ja haulikoilla. Arvioitu vuosittainen laukausmäärä ampumaradalla eri aseilla yhteenlaskettuna on hieman yli 10 000. Ampumatoiminta paikalla on alkanut vuonna 1971. Rata-alueet sijaitsevat osoitteessa Kympintie 150, Kuortane, tiloilla 300-401-24-90 ja 300-401-24-122, haulien leviämisalue 300-401-24-110.

Luvanhakija hakee samalla ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista aloituslupaa toiminnalle ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Hakemusasiakirjat ovat julkisesti nähtävillä Kuortaneen kunnantalon puhelinvaihteessa, osoitteessa Keskustie 52, Kuortane 6.6. – 12.7.2024 välisenä aikana. Kunnantalon ollessa suljettuna 1.-28.7.2024 hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Kuortaneen kirjastossa, Kirjastokuja 4, Kuortane. Em. aikana hakemusta koskevat muistutukset tulee tehdä ympäristölautakunnalle kirjallisesti. Hakemusasiakirjoissa on esitetty tiedot toiminnasta syntyvistä päästöistä ja jätteistä.

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Jukka Kotola, puh. 0400 012 129.

Kuortaneella 6.6.2024

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA