Nähtävilläoloaika: 3.5.2018 – 7.6.2018

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPA-ASIASSA

Kuortaneella 2.5.2018 annetaan ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen lupapäätös naudanlihatuotannon laajentamiselle. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

Hakija: Marko Leppäkoski

Toiminnan laatu: Naudanlihatuotannon laajentaminen. Tilalla on nykyisin sonneja 12-24 kk 40, sonnivasikoita 6-12 kk 40 ja vasikoita < 6 kk 10, laajennuksen jälkeen sonneja 12-24 kk 70, sonnivasikoita 6-12 kk 80 ja vasikoita < 6 kk 40.

Osoite: Jokitie 5, 63120 LEPPÄLÄNKYLÄ

Kiinteistö: 300-402-5-65

Päätös on nähtävänä 3.5. – 7.6.2018 klo 8.00-15.00 Kuortaneen kunnantalon puhelinvaihteessa, os. Keskustie 52, 63100 KUORTANE sekä Kuortaneen kunnan internetsivuilla www.kuortane.fi. Ympäristölautakunnan lupapäätökseen tyytymätön saa hakea kirjallisella valituksella siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudesta. Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät lupapäätöksen valitusosoituksesta.

Kuortaneella 2.5.2018

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS