Kuulutus ympäristölupa-asiassa

Kuortaneella 24.1.2018 annetaan ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen lupapäätös, joka sisältää ympäristönsuojelulain 199 § mukaisen luvan aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

Hakija: Pohjanmaan Erikoispurku Oy

Toiminnan laatu: jätteen lajittelu- ja hyötykäyttölaitos

Osoite: Leppäläntie 426, 63120 Leppälänkylä

Tilat: 300-402-6-89, 300-402-6-32, 300-402-6-34, 300-402-6- 102, 300-402-6-96, 300-402-6-86, 300-402-6-85, 300- 402-6-126, 300-402-6-106, 300-402-6-117, 300-402-6- 79, 300-402-6-73 Kuortaneen kunnan Ylijoenkylässä sekä Kuortaneen kunnan Kuortaneenkylässä sijaitsevalla kiinteistöllä 300-401-19-45

Päätös on nähtävänä 25.1. – 23.2.2018 klo 8.00-15.00 Kuortaneen kunnantalon puhelinvaihteessa, os. Keskustie 52, 63100 KUORTANE sekä Kuortaneen kunnan internetsivuilla www.kuortane.fi. Ympäristölautakunnan lupapäätökseen tyytymätön saa hakea kirjallisella valituksella siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudesta. Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät lupapäätöksen valitusosoituksesta.

Kuortaneella 24.1.2018

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA