Kuortaneen työttömyysprosentti jatkaa laskuaan.

Syyskuun lopussa Etelä-Pohjanmaan alueella oli 4926 työtöntä työnhakijaa. Lukema on vuoden alin ja edellisen kerran vähemmän työttömiä työnhakijoita Etelä-Pohjanmaalla oli 32 vuotta sitten syyskuussa 1990. Kuortaneella työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa enää 2,9%. Työttömyysprosentti on maakunnan alhaisin Evijärven kanssa. Alhainen työttömyys on kunnalle iloinen asia, mutta asian kääntöpuolena on samalla voimistuva työvoimapula.

“Kuortaneen kannalta tuoreet luvut näyttävät edelleen erittäin hyviltä. Matala työttömyys luonnollisesti on kunnan kannalta hyvä asia. Kuitenkin samanaikaisesti on tiedostettava, että matalan työttömyyden kääntöpuolena kunnan alueella on kriittinen työvoimapula, joka haittaa yritysten kehittymisedellytyksiä ja näin myös luo haasteita kunnan elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Paikallista ja alueellista yhteistyötä työvoimapulan helpottamiseksi tarvitaan. Rekrytoinnin lisäksi esimerkiksi kunnan sujuvaan saavutettavuuteen liittyvät kysymykset ovat tässä merkittävässä roolissa.”, kommentoi kunnanjohtaja Teemu Puolijoki uusia tilastoja tuoreeltaan.

Lisätietoa Etelä-Pohjanmaan työttömyystilastoista: https://www.sttinfo.fi/tiedote/etela-pohjanmaalla-alle-5000-tyotonta-tyonhakijaa?publisherId=69817874&releaseId=69955238