Kuortaneen talousarvio tähtää lähes miljoonatulokseen   

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen tulee näkymään kuntien talousarvioissa vuonna 2023. Kuortaneella sote-tehtäviä ei kunnan järjestämis- tai tuottamisvastuulla ole ollut enää vuodesta 2016 lähtien, vaan palvelut on toteuttanut pääosin Kuusiolinna Terveys Oy. Hyvinvointialueuudistus näkyykin kunnassamme eniten taloudessa ja budjetin rakentumisessa.

Sote-uudistuksen vaikutukset kunnan toimintaan näkyvät eniten ruoantuotannossa. Uudistuksesta johtuen soten ja sivistyksen ruoantuotanto ei voi jatkua keskitetysti samoissa tiloissa, niin että hyvinvointialue tuottaisi ”sote-ruokaa” ja kunta ”sivistysruokaa”. Samoissa tiloissa keskitetysti tapahtuva ruoantuotanto on kunnassa nähty kuitenkin hyväksi, toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaaksi tavaksi ravintohuollon toteuttamiseen.
Ratkaisuna tämän toimintamallin edelleen jatkumiseksi on tarjoutunut ruoantuotannon siirtäminen kunnan ja hyvinvointialueen yhteiseen niin sanottuun in-house -yhtiöön, jolta molemmat omistajat ostavat tarvitsevansa ateriat (kunta sivistyksen ja hyvinvointialue soten ruoan). Yhtiö on perustettu ja se aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa. Kumppaneitamme yhtiössä ovat hyvinvointialueen ohella Isojoen ja Soinin kunnat sekä Ähtärin kaupunki., kertoo kunnanjohtaja Teemu Puolijoki.

Kunnanhallituksen talousarvioesityksessä vuoden 2023 suunniteltu tulos on positiivinen, tilikauden tulos on ylijäämäinen + 725.000 euroa. Vuoden 2023 talousarviossa toimintatuotot ovat 2,9 milj. euroa ja toimintakulut 13,9 milj. euroa). Verotulot 6,8 milj. euroa valtionosuudet 6,1 milj. Euroa. Poistotaso säilyy ennallaan (noin 1,2 milj. euroa). Pitkäaikaisen lainan 340.000 euron suuruisen vuosilyhennyksen ohella talousarviovuonna on tarkoituksena vähentää lyhytaikaista lainaa yhteensä 200.000 euron verran.

Investoinnit

Sivistystoimialalla peruskoulupalveluissa tapahtuu muutoksia, kun syksystä 2023 lähtien kunnan esikoulutoiminta keskitetään Ruonan koulukiinteistöön. Perusopetus taas siirtyy Ruonalta Alvarin kouluun. Taustalla on Ruonan vähäinen ja toisaalta Alvarin hetkellinen suuri oppilasmäärä. Lukiossa tavoitteena on uuden valmennusryhmän aloittaminen elokuussa 2023. Vapaa-aikapalveluissa suunnitellaan yhdessä teknisen toimen kanssa vanhan Alvarin koulun piha-alueen muuttamista liikunta- ja vapaa-ajanalueeksi, huomioiden niin koulujen, nuorison kuin kirjastonkin tarpeet.

Investoinneissa merkittäviin hankkeisiin kuuluu muun muassa Tervatien loppuosan rakentaminen ja alkuosan asfaltointi Kortesmäessä, mikä tuo uusia tontteja alueelle. Kantatie 66:n varteen on tarkoitus toteuttaa Vierteentien jatke uutena rinnakkaistienä. Ahjontien loppuosaa perusparannetaan.

Ympäristöpalveluissa on tavoitteena Kuortaneenjärven pohjoisosan 2. vaiheen sekä Sarvinevan tuulivoimakaavan hyväksyminen. Napalankallioiden ja Hietaharjunnevan tuulivoimakaavaa edistetään tulevana vuonna. Keskustan ja Mäyryn osayleiskaavan lähtee selvitysvaiheeseen.

Kunnan tuottama vuokra-asuntojen isännöintipalvelu siirtyy vuoden alusta lukien Kuortaneen Asunnot -yhtiön järjestämisvastuulle. Hallinnossa valmistellaan asumiseen liittyvää markkinointikampanjaa.

Merkittävä kehittämishanke suunnitelmakaudella on kunnan ja Kuortaneen Urheiluopiston yhteisen yhtiön kautta edistettävä uintikeskus, jonka rakentamisesta päätetään keväällä 2023 opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen ratkettua.

-Tulevinakin vuosina kunnassa tarvitaan tarkkaa toiminnan ja talouden suunnittelua tasapainoisen talouden varmistamiseksi. Samanaikaisesti on kuitenkin tärkeää säilyttää edelleen myös kehittämishalu ja -näkemys sekä uudistumiskyky. Hyvät eväät eteenpäin menemiseen tarjoaa Kuortaneella syyskuussa 2022 kunnanvaltuuston hyväksymä uunituore kuntastrategia vuosille 2022–2030, kunnan tahdonilmaus tuleville vuosille. Vuonna 2023 päivitetään sen toimintaohjelmina elinkeinostrategia ja kulttuuristrategia., Puolijoki korostaa.

Kunnanhallituksen talousarvioesitys 2023

Kunnanvaltuusto päättää talousarviosta perjantaina 16.12. klo 17 alkavassa kokouksessaan.