Kuortaneen kunta myöntää kuluttajaturvan kuortanelaisten yritysten myöntämiin lahjakortteihin

Kuortaneen kunta myöntää kuluttajaturvan Kuortaneelle rekisteröityjen yritysten myymille lahjakorteille. Yritys voi myydä asiakkaille poikkeusaikana lahjakortteja 16.3.2020 alkaen, joita asiakas voi käyttää 31.05.2021 mennessä. Jos yritys, josta lahjakortti on ostettu, ei pysty tarjoamaan myymäänsä palvelua/tavaraa asiakkaalle ylivoimaisen esteen takia, kunta korvaa lahjakortin arvon asiakkaalle. Kuortaneen kunta antaa asiakaskohtaisen takauksen, joka on maksimissaan 300 euroa.

Kuortaneen kunta valmistelee myös pyynnöstä lahjakorttipohjat, joita yritykset voivat käyttää. Yleinen lahjakorttipohja tulee ladattavaksi ja tulostettavaksi Kuortaneen kunnan sivuille. Lahjakortissa o mainittava yrityksen nimi myöntäjän allekirjoituksella tai leimalla täydennettynä, summa sekä myöntämispäivämäärä.

Jo toteutetut toimenpiteet

Kuortaneen kunta on tukenut ja neuvonut yrityksiä koronakriisin aikana aktiivisesti. Eri tukimuodoista on kerätty tietoa kunnan kotisivuille ja neuvontaa on toteutettu mm. Youtube-lähetysten kautta. Puhelinneuvonta on ollut myös aktiivista. Tämän ohella Kuortaneen kunnan eri sektorit pyrkivät aikaistamaan tälle vuodelle suunniteltuja välttämättömiä hankintojaan ja ne pyritään kohdistamaan paikallisiin yrityksiin hankintalaki ja kilpailulainsäädäntö huomioiden.

Lisäksi Kuortaneen yritystilat on mm. kokouksessaan päättänyt antaa asakasyrityksilleen lykkäystä huhtikuun, toukokuun ja kesäkuun vuokriin sekä korotonta maksuaikaa 18kk näiden vuokrien suorittamiseen.

Sähköinen yksinyrittäjätuki on auennut kunnan kotisivuilla 15.4.2020 alkaen ensimmäisten joukossa.  Sähköinen lomake rakennettiin osana suomi.fi-tunnistuspalvelua, jolloin pystyttiin vahvistamaan hakijoiden henkilöllisyys. Tuen suuruus on 2000 euroa. TEM on päätöksellään myöntänyt Kuortaneen kunnalle enintään 196.000 euroa tukien maksamiseen.

Kunta on perustanut myös #tuepaikallista #puhallahehkua kapmanjan, jolla pyritään aktivoimaan paikkakuntalaisia käyttämään paikallisia palveluita. Kampanja näkyy ulos kunnan teettämillä ja yritysten myymillä tarroilla, joita yritykset voivat myydä 5 euron hintaan saaden koko myyntitulot itselleen.

 

Lisätietoja:

Aki Ruotsala, Elinkeinovastaava

Puh. 040 505 7802 

sähköposti: aki.ruotsala@kuortane.fi