Kuortaneen kunta etsii matemaattisten aineiden opettajia yläkouluun


1. Matemaattisten aineiden lehtori 1.8.2019 alkaen.

Virkaan valittavalta edellytetään matematiikan ja kemian opettajan kelpoisuutta.

Haemme aktiivista, yhteistyökykyistä ja koulun kehittämisestä kiinnostunutta opettajaa. Haluamme kouluumme opettajan, joka osaa ja haluaa tehdä laadukasta yhteistyötä muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Toivomme, että hakijalla on erinomaiset ryhmäyttämistaidot, hyviä työkaluja teini-ikäisten kanssa toimimiseen ja osaamista nuorten kasvun ja hyvinvoinnin edistämiseen

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Koeaika on 5 kuukautta.

Valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakemukset 3.6.2019 klo 14 mennessä osoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi

2. Matemaattisten aineiden tuntiopettaja 1.8.2019-2020.

Tehtävään valittavalta edellytetään matematiikan opettajan kelpoisuutta.

Haemme aktiivista, yhteistyökykyistä ja koulun kehittämisestä kiinnostunutta opettajaa. Haluamme kouluumme opettajan, joka osaa ja haluaa tehdä laadukasta yhteistyötä muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Toivomme, että hakijalla on erinomaiset ryhmäyttämistaidot, hyviä työkaluja teini-ikäisten kanssa t oimimiseen ja osaamista nuorten kasvun ja hyvinvoinnin edistämiseen

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.

Valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakemukset 3.6.2019 klo 14 mennessä osoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi

Lisätietoja:
Sivistysjohtaja-rehtori
Sanna Koivisto
sanna.koivisto@kuortane.fi
040-5057804