Kuortaneen ja Pihlajalinnan osakekaupat päätökseen

Kuortaneen kunta ja Pihlajalinna Terveys Oy allekirjoittivat torstaina 19.8.2021 osakekauppakirjan, jolla Kuortaneen kunta myy yhteisyritys Kuusiolinna Terveys Oy:n 72 osaketta Pihlajalinna Terveys Oy:lle. Osakkeiden kauppahinta on 3.020.869,57 euroa. Samassa yhteydessä allekirjoitettiin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista koskeva palvelusopimuksen tulkintapöytäkirja sekä Kuusiolinna Terveys Oy:n osingonjakoa koskeva asiakirja. Jälkimmäisen allekirjoittamisen myötä pannaan Kuortaneen kunnan osalta täytäntöön yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 31.12.2019 päätetty osingonjako, jolla kuitataan Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän yhtiölle avoimina olevia maksuja. Kuortaneen kunnan osuus on 539.000 euroa.

Asiakokonaisuus on hyväksytty Kuortaneen kunnassa marraskuussa 2019, mutta kunnallisvalituksen johdosta asia on ollut keskeneräinen. Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen vuodenvaihteessa 2020/2021, ja näin vuonna 2019 tehdyn päätöksen on voinut panna täytäntöön.