Kuortaneella edistetään kävelyä ja pyöräilyä

Parhaassa asuinkunnassa on viihtyisää ja turvallista taittaa arjen matkat kävellen ja pyörällä säässä kuin säässä! Tämän kehittämiseksi Kuortaneelle ollaan laatimassa omaa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa vuoden 2024 aikana.

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on kaikkien yhteinen asia, minkä vuoksi edistämisohjelman tekemiseen halutaan mukaan kaikki alueella toimivat yhdistykset, asukkaat, koulut, yritykset ja muut aktiiviset tahot. Kesäkuun aikana kartoitamme kävelyn ja pyöräilyn nykytilaa Kuortaneessa järjestämällä verkkokyselyn, joka on suunnattu kaikille alueella liikkuville. Kysely on auki 6.6.–20.6.2024.

Kyselyyn pääset tästä: https://q.surveypal.com/Kuortaneen-kavelyn-ja-pyorailyn-edistamisohjelma—kysely-paikallisille

Kyselyssä pääset kertomaan omia näkemyksiäsi kävelyn ja pyöräilyn nykytilasta ja tulevaisuudesta. Syksyllä yhteistyö jatkuu sidosryhmät kokoon kutsuvassa tavoitetyöpajassa.

Kävelyä ja pyöräilyä edistämällä on mahdollista parantaa palveluiden ja paikkojen tasa-arvoista saavutettavuutta, paikallista viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä, liikkumisen turvallisuutta ja terveellistä arkea.

Asenneilmapiiriin vaikuttaminen ja kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksista viestiminen ovat erittäin tärkeässä roolissa kävelyn ja pyöräilyn kehittämisessä. Infrastruktuurin kehittämiselle edistämisohjelmassa laaditaan suuntaviivat määrittämällä jalankulun keskeiset reitit ja pyöräliikenteelle tavoiteverkko. Lisäksi edistämisohjelmassa tarkastellaan jalankulun ja pyöräliikenteen väylien talvikunnossapitoa.

Edistämisohjelmassa suunnitellaan, millä tavoin kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä voidaan parantaa Kuortaneella ottaen huomioon niin arjen kuin vapaa-ajan ja matkailun liikkumistarpeet. Ohjelma sisältää konkreettiset etenemisaskeleet ja suuntaviivat, jotka ohjaavat suunnittelua kunnassa jatkossa.

Hanke on saanut Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta. Lisäksi hankkeen rahoittajana toimii Kuortaneen kunta. Suunnitelman laatimisesta vastaa Sitowise Oy.

Hanke valmistuu marraskuun 2024 loppuun mennessä. Sen jälkeen kävelyn ja pyöräilyn edistämistä jatketaan infrastruktuuria, viestintää ja palveluja kehittämällä.

Tule kanssamme kehittämään Kuortaneesta Etelä-Pohjanmaan parasta asuinkuntaa, jossa ihmiset liikkuvat, yrittävät ja voivat hyvin.

Lisätietoja:

Kuortaneen kunta
Rakennustarkastaja Katja Karonen
katja.karonen@kuortane.fi
puh. 0400 179 467

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki
teemu.puolijoki@kuortane.fi
puh. 050 406 6645

Sitowise Oy
Projektipäällikkö Kaisuliina Vihanti,
kaisuliina.vihanti@sitowise.com
puh. 040 559 9520