Kunnanvaltuuston päätökset 7.3.2022

Yhteenveto kunnanvaltuuston tekemistä päätöksistä 7.3.2022 kokouksessaan.

§ 10 KUORTANEEN KUNNAN KIINTEISTÖ OY KUORTANEEN KOULUMAJAN LAINOILLE ANTAMIEN TAKAUSTEN SIIRTÄMINEN KIINTEISTÖ OY KUORTANEEN VUOKRATALOILLE

Kunnanhallituksen ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää seuraavaa:
Esittelytekstissä esille tuotujen Kiinteistö Oy Kuortaneen Koulumajan lainojen siirtyessä sulautumisessa Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokrataloille, siirtyvät Kuortaneen kunnan takaukset Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokrataloille.

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

§ 11 KUORTANEEN KUNNAN SELVITYS HYVINVOINTIALUEELLE
Kunnanhallituksen ehdotus:
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää:
1. antaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle liitteiden 1. – 4 mukaisen selvityksen,
2. esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 Kuortaneen kunnalta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle,
3. varaa oikeuden täydentää annettua selvitystä ja
4. valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittavat täydennykset ja muutokset liitteinä oleviin selvityksiin.

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

§ 12 KEHITTÄMISHANKKEISIIN LIITTYVIEN TILAPÄISLAINOJEN MYÖNTÄMINEN
Kunnanhallituksen ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä esittelytekstissä kuvatun väliaikaisrahoituksen käyttöönoton tilapäislainaa myöntämällä Kuortaneen kunnassa, sisältäen seuraavat ehdot:
1) Lyhytaikaista lainaa voidaan myöntää Kuortaneella toteutettavan yleishyödyllisen hankkeen väliaikaiseen rahoittamiseen.
2) Hakijan on oltava rekisteröity yhdistys ja sen kotipaikka on Kuortane.
3) Lainaa myönnetään vain sellaiselle yhdistykselle, joka on saanut hankkeeseen myönteisen avustuspäätöksen Leaderiltä, ELY:stä tai muusta vastaavasta julkisesta organisaatiosta.
4) Laina myönnetään harkinnanvaraisesti hakemuksen perusteella.
5) Vapaamuotoisen hakemukseen tulee liittää:
– rahoittajan päätös rahoituksen myöntämisestä,
– yhdistyksen hallituksen päätös väliaikaisrahoituksen hakemisesta Kuortaneen kunnalta,
6) Lainaa voidaan myöntää enintään myönnetyn julkisen tuen määrä.
7) Lainasta laaditaan velkakirja. Vakuutena kunnalle toimii myönteinen avustuspäätös.
8) Laina on maksettava takaisin viimeistään välittömästi tuen maksatuksen jälkeen. Lainan viivästyskorko on voimassa olevan korkolain mukainen.
9) Merkittävät muutokset hankkeeseen, kuten hankeajan pidentyminen, vaativat hyväksymisen myös kunnalta.
10) Kunnanhallitus voi myöntää väliaikaisrahoitusta valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaan.
11) Lainaa voidaan nostaa toteutuneiden kustannusten mukaan.

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

§ 13 TEKNISEN LAUTAKUNNAN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET 2021
Kunnanhallituksen ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää myöntää teknisen lautakunnan anomat määrarahamuutokset edellä mainittuille tulosalueille.

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

§ 14 SAMPOLA: ASEMAKAAVALAAJENNUS KIINTEISTÖILLÄ 30:475, 30:487 JA 30:539 JA KEO ALUEELLA
Kunnanhallituksen ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan Kirkonseudun asemakaavan laajennusta ja muutosta koskevan kaavaehdotuksen ja -selostuksen Sampolan alueella sekä muun suunnittelumateriaalin.

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

§ 15 ERON MYÖNTÄMINEN PETRA PIIROSELLE KUNNALLISISTA LUOTTAMUSTOIMISTA
Kunnanhallituksen ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se;
1) myöntää Petra Piiroselle eron valtuuston ja teknisen lautakunnan varajäsenyydestä, keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävistä sekä Lakeudenportin kansalaisopiston johtokunnan jäsenyydestä 28.2.2022 lukien,
2) päättää valita uuden jäsenen keskusvaalilautakuntaan ja että se päättää valita lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja
3) päättää valita uuden henkilökohtaisen varajäsenen Nora Pesoselle tekniseen lautakuntaan.
4) päättää valita uuden jäsenen Lakeudenportin kansalaisopiston johtokuntaan

Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää valtuuston puheenjohtajalle, että hän pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 16 MUUT ASIAT
– Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksen aluksi jaettiin Suomen Tasavallan Presidentin 6.12.2021 myöntämä Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1.luokan mitali kultaristen esikoulun opettaja Anne Haapa-aholle.

Pöytäkirja: http://kuortane.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20221823