Kunnanvaltuuston päätökset 31.1.2022

Yhteenveto kunnanvaltuuston tekemistä päätöksistä 31.1.2022 kokouksessaan.

§3 KUORTANEENJÄRVEN POHJOISOSAN OSAYLEISKAAVOITUS
Kunnanhallituksen esitys:
Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Kuortaneenjärven pohjoisosan 1. alueen kaavakartan ja kaavaselostuksen.

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

§4 KUORTANEEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITYS
Kunnanhallituksen esitys:
Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Kuortaneen kunnan rakennusjärjestyksen.

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

§5 KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖIDEN YHDISTYMISEN SELVITTÄMINEN / OMISTAJAOHJAUS / JATKOTOIMENPITEET / SULAUTUMISEN KÄYNNISTÄMINEN / SULAUTUMISEN HYVÄKSYMINEN
Kunnanhallituksen esitys:
Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä Kiinteistö Oy Kuortaneen Koulumajan sulautumisen Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokrataloihin liitteenä olevan sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen

§6 KUORTANEEN KUNNAN JA ROUTE 66 TILAT OY:N VÄLINEN KAUPPAKIRJA
Kunnanhallituksen esitys:
Kunnanvaltuusto päättää
1) hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen allekirjoitettavaksi
2) hyväksyä liitteen mukaisen allekirjoitetun kauppakirjan

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

§7 MUUT ASIAT
Valtuutettu Ali Abdalla jätti puheenvuorossaan aloitteen kiusaamista, rasismia ja epäasiallista kielenkäyttöä vastaan.

Valtuutettu Pasi Honkala jätti Kuortaneen kristillisdemokraattien valtuustoryhmän esittämät kaksi valtuustoaloitetta;
1) Täyssähköauton hankinta leasing-sopimuksella ja
2) työsuhdepyöräedun käyttöön ottaminen.

Nuorisovaltuutettu Milla Mustapää jätti Kuortaneen nuorisovaltuuston esittämän aloitteen moposuorasta.

Päätös: Edellä mainitut aloitteet merkitään tiedoksi ja annetaan jatkovalmisteluun
kunnanhallitukselle.

Kokouksen pöytäkirja: http://kuortane.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20221815