Kunnanvaltuuston päätökset 29.8.2022

Yhteenveto kunnanvaltuuston 29.8.2022 tekemistä päätöksistä.

§ 47 Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2022
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedokseen saatetuiksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 48 Kunnan vuokra-asuntojen siirtäminen tytäryhtiön hallintaan
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää siirtää apporttina tasearvolla kunnan vuokrakiinteistöt Vuokratalot I ja II, Kotikangas ja Kumaja maapohjineen (maapohjien siirto koskien vain Vuokratalot I ja II sekä Kotikangas) KOY Kuortaneen Asuntoihin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 49 Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemian välinen yhteistyösopimus
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian väliseksi sopimukseksi ajalle 1.8.2022 – 31.7.2025

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 50 Kunnan ja Jari Saaren välinen kauppakirja / korjaus
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan allekirjoitetun kauppakirjan kunnan ja Jari Saaren välillä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 51 Muut asiat
Valtuutettu Antti Lantela tiedusteli alakoulun rehtorin valinnasta.