Kunnanvaltuuston päätökset 26.9.2022

Yhteenveto kunnanvaltuuston päätöksistä 26.9.2022

§ 54 Kuortaneen kuntastrategia 2022 -2030
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan strategialuonnoksen Kuortaneen kuntastrategiaksi vuosille 2022 -2030.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 55 Kuortaneen Uintikeskus Oy:n perustaminen / Kuortaneen Urheiluopistosäätiö -Kuortaneen kunta
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen perustamissopimuksesta Kuortaneen Uintikeskus Oy:n perustamissopimukseksi
2) hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen yhtiöjärjestyksestä Kuortaneen Uintikeskus Oy:n yhtiöjärjestykseksi
3) hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen osakassopimuksesta Kuortaneen Urheiluopistosäätiön ja Kuortaneen kunnan väliseksi, Kuortaneen Uintikeskus Oy:tä koskevaksi osakassopimukseksi
4) myöntää kunnan osakepääoman kunnan omistusta vastaavan summan (19.900 euroa)vuoden 2022 talousarvion investointiosaan
5) korostaa, että tonttivuokran muodollisuuden tulee tarkoittaa kunnan ja Urheiluopistosäätiön välillä vuoden 2022 aikanakäytyjen neuvottelujen mukaista linjaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 56 Järvinet Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Järvinet Oy:n osakassopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 57 Muut asiat
Nuorisovaltuutettu Milla Mustapää jätti valtuustoaloitteen, koskien vanhan Alvarin koulun piha-alueen kehittämistä.

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202245