Kunnanvaltuuston päätökset 13.12.2021

Yhteenveto kunnanvaltuuston tekemistä päätöksistä 13.11.2021 kokouksessa.

§ 77 VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2023-2024 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE / VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2023-2024 TALOUSSUUNNITELMA
Kunnanhallituksen ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaksi.

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

§ 78 KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALIN TOIMITTAMINEN
Kunnanhallituksen ehdotus:
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali toimitetaan suljetuin lipuin valtuuston kokouksessa.

Päätös: Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin ja listavaali suoritettiin suljetuin lipuin.

Puheenjohtaja totesi vaalin tuloksena annetun 19 ääntä seuraavasti:
listalle 2 annettiin 7 ääntä
listalle 3 annettiin 1 ääni
listalle 4 annettiin 2 ääntä
listalle 8 annettiin 1 ääni
listalle 9 annettiin 8 ääntä

Kunnan laskentapäivän 30.11.202 asukasluku oli 3550, joten yksi annettu ääni vastaa 187 ääntä valtuuskunnan vaalissa.

§ 79 TALOUSARVION TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2021
Kunnanhallituksen ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedokseen saatetuksi.

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

§ 80 INVESTOINTIEN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODELTA 2021
Kunnanhallituksen ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää
1) merkitä teknisen lautakunnan ja yleishallinnon alaiset investointimuutokset tiedoksi ja
2) tehdä talousarvion 2021 investointiosaan teknisen lautakunnan esittämät investointimäärärahamuutokset (317.400 euron vähennys)

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

§ 81 ALAVUDEN, KAUHAVAN, KUORTANEEN, KURIKAN JA LAPUAN ILMASTOSTRATEGIA 2030
Kunnanhallituksen ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Alavuden, Kauhavan, Kuortaneen, Kurikan ja Lapuanyhteiseksi Ilmastostrategiaksi 2030.

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

Esityslista: http://kuortane.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20211802