Kunnanvaltuuston kokouksen päätökset 13.3.2023

Yhteenveto kunnanvaltuuston kokouksen päätöksistä 13.3.2023.

§ 10 Kuortaneen urheilukentän sertifikaatti

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää vuoden 2023 talousarvioon 7.000 euron menomäärärahan vapaa-aikapalvelujen tulosalueen käyttötalousosaan esittelytekstistä ilmenevään Kuortaneen urheilukentän sertifikaatin hankintaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Juha-Matti Salimäki ja Jukka Rantanen keskusurheilukentällä toimivina työntekijöinä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat paikaltaan tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Nora Pesonen ja Jari Kamunen osallistuivat varajäseninä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

§ 11 Kunnanhallituksen määrärahamuutokset vuodelle 2022

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstissä esille tuodut määrärahamuutokset kunnanhallituksen ja ympäristölautakunnan tulosalueille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 12 Sivistyslautakunnan määrärahamuutokset 2022

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstissä esille tuodut määrärahamuutokset sivistyslautakunnan tulosalueille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 13 Teknisen lautakunnan määrärahamuutokset vuodelta 2022

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstissä esille tuodut määrärahamuutokset teknisen lautakunnan tulosalueille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 14 Valtionosuuspäätökset vuodelle 2023

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se korottaa vuoden 2023 talousarvion valtionosuuksia vastaamaan valtiovarainministeriön päätöstä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202382