Kunnanhallitutuksen päätökset 21.11.2022

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 21.11.2022. kokouksesta.

§ 227 Valtuustossa 14.11.2022 tehtyjen päätösten täytäntöönpano
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 14.11.2022 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa eivätkä ole muuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 228 Vuoden 2023 ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman laadintaohje / Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024 -2025 taloussuunnitelma
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) jatkaa talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 luonnoksen käsittelyä
2) antaa jatkovalmisteluohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 229 Strateginen aluesuunnitelma / suunnitelman hyväksyminen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan suunnitelmaluonnoksen Kuortaneen strategiseksi aluesuunnitelmaksi vuosille 2023 -2030.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 230 Investointien määrärahamuutokset vuodelta 2022
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle että se myöntää vuodelle 2022 teknisen lautakunnan esityksen ja sen liitteiden mukaiset määrärahamuutokset talousarvion investointiosaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 231 Taloudellinen loppuselvitys / Kirkkotien ja Keskustien luovuttaminen kunnalle kaduksi sekä Kirkkotien kevyenliikenteen väylän rakentamien
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja sen liitteiden mukaisen taloudellisen loppuselvityksen Kirkkotien ja Keskustien luovuttamisesta kunnalle kaduksi sekä Kirkkotien kevyenliikenteen väylän rakentamisesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 232 Taloudellinen loppuselvitys / Heikkiläntien silta
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja sen liitteiden mukaisen taloudellisen loppuselvityksen Heikkiläntien siltahankkeesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 233 Epävarmojen saatavien poisto kirjanpidosta
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kokouksessa esiteltävät saatavat poistetaan kirjanpidosta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttin.

§ 234 sallistuvan budjetoinnin käyttöönotto Kuortaneella / valtuustoaloite
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus antaa valtuustoaloitteen valmisteltavaksi kunnan yleishallinnon tulosalueelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 235 Kunnan ja Kelan välinen sopimus / Etuustietopalvelu Kelmu
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Kuortaneen kunnan ja Kelan väliseksi Etuustietopalvelu Kelmua koskevaksi sopimukseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 236 Kuortane Tervahauta -korusarja
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksessa esitellyn tarjouksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202261