Kunnanhallituksen päätökset 8.4.2024

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 8.4.2024.

§ 57 Osallistuminen SeAMKin aloituspaikkojen lisäämiseen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus myöntää SeAMKille sen anoman (yht.) 9.008 euron rahoituksen aloituspaikkojen määrän kasvattamiseen. Aloituspaikkarahoitus maksetaan vuosittain viiden seuraavan vuoden aikana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 58 Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto Kuortaneella / valtuustoaloite / toimintamalli

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) hyväksyy edellä esille tuodun osallistuvan budjetoinnin päivitetyn toimintamallin toistaiseksi voimassa olevana
2) valtuuttaa kunnanjohtajan jatkossa hyväksymään pienimuotoisiksi arvioitavat muutokset toimintamalliin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 59 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 341/2024 (21.3.2024) Dnro 879/03.04.04.04.18/2023; Valitus etuosto-oikeutta koskevassa asiassa / muutoksenhakumahdollisuus korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta tyytyy hallinto-oikeuden päätökseen eikä hae siihen muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Eeli Mäki-Mustapää asiaa koskevaan alueeseen rajoittuneen maan myyjänä ilmoitti esteellisyytensä, ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Antti Yli-Hynnilä osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

§ 60 Kuntayhtymä Kympin yhtymäkokousedustajien nimeäminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää Kuortaneen kunnan yhtymäkokousedustajan ja hänelle varaedustajan Kuntayhtymä Kympin seuraavaan yhtymäkokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi Kuntayhtymä Kympin seuraavaan yhtymäkokoukseen varsinaiseksi edustajaksi Aapo Petäjäniemen ja varaedustajaksi Teemu Puolijoen.

§ 61 Tiedonantoja

Toimielimelle saapuneet kirjeet merkitään tiedoksi:
Lukion suunnittelu- ja rakentamistoimikunnan muistiot 21.2.2024 ja 19.3.2024
Neuvottelu vuokrasopimusten muuttamiseksi ja vuokrien hinnan alentamiseksi kuntien ja hyvinvointialueen välillä (Kuortaneen kunta) 17.4.2024

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024174