Kunnanhallituksen päätökset 6.3.2023.

Yhteenveto kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä 6.3.2023.

§ 309 Lausunto Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n luonnoksesta

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta liitteenä olevan lausunnon Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n luonnoksesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 310 Kuortaneen urheilukentän sertifikaatti

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää vuoden 2023 talousarvioon 7.000 euron menomäärärahan vapaa-aikapalvelujen tulosalueen käyttötalousosaan esittelytekstistä ilmenevään Kuortaneen urheilukentän sertifikaatin hankintaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Juha-Matti Salimäki ja Jukka Rantanen keskusurheilukentällä tomivina työntekijöinä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksestä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kari Yli-Opas osallistui varajäsenenä tämä asian käsittelyyn ja päätöskentekoon

§ 311 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 207/2023, 22.2.2023 (Valitukset yleiskaavasta)

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) merkitsee Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen 207/2023 tiedoksi
2) päättää, että Kuortaneen kunta tyytyy hallinto-oikeuden tekemään päätökseen eikä hae valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 312 Kunnanhallituksen määrärahamuutokset vuodelle 2022

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstissä esille tuodut määrärahamuutokset kunnanhallituksen ja ympäristölautakunnan tulosalueille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 313 Sivistyslautakunnan määrärahamuutokset 2022

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstissä esille tuodut määrärahamuutokset sivistyslautakunnan tulosalueille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 314 Teknisen lautakunnan määrärahamuutokset vuodelta 2022

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstissä esille tuodut määrärahamuutokset teknisen lautakunnan tulosalueille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 315 Vaalien ulkomainonta vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunta pystyttää vaalimainostelineet Keskustien ja kunnan parkkipaikan väliselle alueelle 15.3.2023 aloitettavaa ulkomainontaa varten. Kaikille ehdokkaita asettaneille puolueille jaetaan kaksi yksipuolista julistepaikkaa ehdokaslistojen yhdistelmän järjestyksen mukaan vasemmalta oikealle. Julisteet tulee asettaa paikoilleen 21.3.2023 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kokouksen esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202386