Kunnanhallituksen päätökset 6.2.2023

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 6.2.2023 kokouksesta.

§ 286 Valtuustossa 30.1.2023 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 30.1.2023 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa eivätkä ole muuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 287 Vakuuspoolisopimus Kuortaneen Urheiluopistosäätiön ja Kuortaneen kunnan välillä

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Kuortaneen Urheiluopistosäätiön ja Kuortaneen kunnan väliseksi vakuuspoolisopimukseksi
2) päättää, että sopimuksen varmentajana toimii hallintojohtajan sijaan tekninen johtaja Martti Ranta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Riikka Varila, Urheiluopistosäätiön ja Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä, Jaana Salo Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä ja Annu Ridanpää-Taittonen urheiluopiston työntekijänä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokoukseta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Annie Yli-Leppälä osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Teemu Puolijoki toimi pöytäkirjanpitäjänä tässä pykälässä.

§ 288 Kesäpesän vuokraaminen 4H-yhdistykselle

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen Kuortaneen kunnan ja Kuortaneen 4H-yhdistyksen väliseksi vuokrasopimukseksi ajalle 1.5.2023 -31.8.2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 289 Kunnanhallituksen lausunto rakennuslupaa varten (Honkisaarennevan aurinkovoimala-alue)

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan rakennuslupaa varten Honkisaarennevan aurinkovoimala-hankkeesta seuraavaa:

Kunnanhallitus pitää hanketta kannatettavana kehityksenä esimerkiksi vihreän siirtymän edistämiseksi. Samalla tulee huomioida kunnan ympäristöpäällikön ja teknisen johtajan suunnittelutarveratkaisua varten antamien lausuntojen mukaisesti pohjavesialueen läheisyys sekä se, että alueella on käynnissä tiesuunnitelman laatiminen maantielle 711. Yhtenä mahdollisuutena on tulevaisuudessa linjata tie hanketta koskevan alueen läpi tai sen läheisyydestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 290 Valtuustoaloite / Kunnan tontit myyntiin eurolla

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi
2) antaa valtuustoaloitteen kunnan yleishallinnon tulosalueen valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 291 Valtionosuuspäätökset vuodelle 2023

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee liitteenä olevat valtiovarainministeriön päätökset tiedokseen ja tyytyy niihin. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se korottaa vuoden 2023 talousarvion valtionosuuksia vastaamaan valtiovarainministeriön päätöstä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 292 TE2024-uudistuksen tueksi laadittu tietopaketti

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi TE2024-uudistuksen tueksi laaditun tietopaketin sekä sitä tukevan lukuohjeen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202378