Kunnanhallituksen päätökset 5.9.2022

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 5.9.2022

§ 170 Valtuustossa 29.8.2022 tehtyjen päätösten täytäntöönpano
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 29.8.2022 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 171 Kuortaneen kuntastrategia 2022 -2030
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan strategialuonnoksen Kuortaneen kuntastrategiaksi vuosille 2022 -2030.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 172 Kuortaneen Kunto ry:n avustus Pyöräsuunnistuksen SM-kisoihin 2022
Päätösehdotus:
Esittelytekstissä esille tuotuun perustuen kunnanhallitus myöntää Kuortaneen Kunto ry:lle 2.000 euron avustuksen Pyöräsuunnistuksen SM-kisoihin 2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 173 Lausunto ehdotuksesta kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta liitteenä olevan lausunnon ehdotuksesta kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 174 Kunnan edustajat Kuusiokuntien sosiaali-ja terveyskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 15.9.2022 klo 16:00
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää Kuortaneen kunnan edustajat Kuusiokuntien sosiaali-ja terveyskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 13.10.2022

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä Kuusiokuntien sosiaali-ja terveyskuntayhtymän 13.10.2022 pidettävään yhtiökokoukseen Merja Liesmäen, varalle Maria Verterin ja Susanna Ylikantolan, varalle Eeli Mäki-Mustapään.

§ 175 Tiedonantoja
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä edellä mainitun kirjeen tiedoksi
2) että se ei ota edellä mainittua Kuortaneen kunnan toimielimen päätöksiä käsiteltäväkseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 176 Järvinet Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Järvinet Oy:n osakassopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202240