Kunnanhallituksen päätökset 5.6.2023

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 5.6.2023 kokouksesta.

§ 377 Aiesopimus työllisyyden järjestämisalueen muodostamisesta (Etelä-Pohjanmaan ”Itäinen alue”) sekä valmisteluryhmään nimettävä kunnan edustaja ja varaedustaja

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen aiesopimukseksi työllisyyden järjestämisalueen muodostamisesta (Etelä-Pohjanmaan ”Itäinen alue”)
2) nimeää kuntien yhteiseen valmistelutyöryhmään Kuortaneen kunnan edustajan ja varaedustajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti nimetä yhteiseen valmistelutyöryhmään Kuortaneen kunnan edustajaksi kunnanjohtajan ja varaedustajaksi elinkeinovastaavan.

§ 378 Yleisavustushakemus / Kuortaneen Kunto ry

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus myöntää Kuortaneen Kunto ry:lle sen anoman 6.000 euron avustuksen Kuhinoiden järjestämistä varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 379 Anomus kunnanhallitukselle / Kuortaneen Kunnon Nyrkkeilyjaosto

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunta ei ainakaan toistaiseksi myönnä anottua avustusta. Asian arviointiin voidaan palata mikäli hankkeelle löydetään muitakin mahdollisia tukijoita.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 380 Uusi investointikohde vuodelle 2023, Yhteiskoulukiinteistön katto

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että vuoden 2023 talousarvion määrärahat investointikohteesta Yhteiskoulu
1) siirretään kattovalaisimien muuttaminen led-valaisimiksi 25.000 euroa vuodelle 2024
2) kohdennetaan säästyneet määrärahat kiinteistön vesikatteen uusimiseen vuodelle 2023

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 381 Lisämääräraha investointikohteeseen Tervatien rakentaminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) päättää, että Tervatien alkuosan asfaltointi toteutetaan vasta vuonna 2024
2) myöntää talousarvion 2023 investointiosaan Tervatien loppuosan rakentamiskohteelle 50.000 euron lisämäärärahan
3) myöntää talousarvion 2023 investointiosaan Tervatien loppuosan katuvalaistuksen rakentamiselle 7.000 euron lisämäärärahan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 382 Omistajaohjaus Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen valmisteilla olevaa kiinteistökauppaa koskien

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa omistajaohjauksena Kiinteistö Oy Kuortaneen Asunnoille otsikkoasiaa koskien, ettei kunnalla ole huomauttamista yhtiön suunnitelmiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Susanna Ylikantola Kiinteistö Oy Kuortaneen Asunnot yhtiön hallituksen puheenjohtajana ja Tauno Lampinen hallituksen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Ulla Siljamäki ja Tuija Lindahl osallistuivat varajäseninä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon klo 20:00 –20:02

§ 383 Yhteistyösopimus Etelä-Pohjanmaan työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen yhteistyösopimukseksi Etelä-Pohjanmaan työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 384 Kauppakirja tilasta Kortesmäki 202/415

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää:
1) hyväksyä liitteen mukaisen kauppakirjan allekirjoitettavaksi ja
2) esittää kunnanvaltuustolle allekirjoitetun kauppakirjan hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2023104