Kunnanhallituksen päätökset 4.12.2023

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 4.12.2023.

§ 488 Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025 -2026

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Kuortaneen kunnan talousarvioksi 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2025-2026.

Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Kuortaneen kunnan talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 seuraavin investointiosaan kokouksessa yksimielisesti tehdyin muutoksin:

Muutettu luonnos vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaksi liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Kunnanhallitus piti neuvottelutauon klo 17.45-18.10

Käsittelyn kuluessa Jukka Rantanen oli poissa kokouksesta 17.46-18:36 välisen ajan.

§ 489 Investointien määrärahamuutokset vuodelta 2023

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2023 investointimäärärahoihin teknisen lautakunnan esittämät muutokset.Muutosten myötä kunnan vuoden 2023 nettoinvestointimäärärahoihin tulee 406 912 euron vähennys.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 490 Lausunto luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi 2025-2032

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi 2025-2032.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 491 Jäsenen valinta edesmenneen luottamushenkilön tilalle tekniseen lautakuntaan

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää valita uuden varajäsenen tekniseen lautakuntaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 492 Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2024

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää,
1) että kunnanhallituksen kokoukset pidetään vuonna 2024 esittelytekstin esityksen mukaan ja
2) merkitä esittelytekstissä olevat kunnanvaltuuston alustavat kokousajat tiedoksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 494 Uinnin valtakunnallinen harjoituskeskus

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) merkitsee opetus-ja kulttuuriministeriön 28.11.2023 antaman, edellä selvitetyn päätöksen tiedoksi
2) päättää, että Kuortaneen kunta tyytyy päätökseen eikä hae siihen oikaisua.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Varapuheenjohtaja Riikka Varila Urheiluopistosäätiön ja Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä, jäsen Eeli Mäki-Mustapää urakkkatarjouksen jättäneenä, kvalt pj. Annu Ridanpää-Taittonen Urheiluopistosäätiön työntekijänä ja pöytäkirjanpitäjä Jaana Salo Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Annie Laitila osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon 19:26-19:42. Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki toimi pöytäkirjanpitäjänä tämä asian ajan.

Päytäkirja: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2023140