Kunnanhallituksen päätökset 3.4.2024

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 3.4.2024

§ 99 Lukion laajentamisen suunnittelu- ja rakentamistoimikunta / uuden jä-senen nimeäminen toimikuntaan

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus 1) merkitsee asian tiedoksi 2) nimeää lukion laajentamisen suunnittelu- ja rakentamistoimikuntaan uudeksi jäseneksi hallintojohtajan, joka toimii samalla toimikunnan sihteerinä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 100 Täyttölupapyyntö peruskoulupalveluihin

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus myöntää anotun täyttöluvan.

Päätös: Ehdotus hyväksytiin.

§ 101 Jäsenen valitseminen keskusvaalilautakuntaan

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
1) valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen ja
2) nimeää jäsenistä uuden varapuheenjohtajan kuluvan valtuustokauden ajaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Seppo Palomäki saapui kokoukseen klo 17:06 tämän asian käsittelyn alkaessa.
Jukka Rantanen poistui kokouksesta klo 17:06 tämän asian käsittelyn alkaessa.

Kokouksen esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024191