Kunnanhallituksen päätökset 28.3.2022

Yhteenveto kunnanhallituksen 28.3.2022 kokouksessaan tekemistä päätöksistä.

§ 67 LUOKANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN PERUSOPETUKSEN REHTORIN VIRAKSI / ITSEOIKAISU /LUOKANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN JA TÄYTTÖLUPA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että se
1) muuttaa yhden luokanopettajan viran perusopetuksen rehtorin viraksi 1.8.2022 alkaen ja
2) myöntää perusopetuksen rehtorin viralle täyttöluvan 1.8.2022 lukien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 68 ASUNTOJEN TARJOAMINEN UKRAINASTA PAENNEILLE
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus
1) päättää, että Kuortaneen kunta tarjoaa vähintään puolet omistamistaan vapaista asunnoista Ukrainasta tulleille tilapäistä suojelua tarvitseville. Koska tulijat eivät ole oikeutettuja asumistukeen, voidaan tilapäistä suojelua saavien vuokraa alentaa tai olla kokonaan perimättä. Tilannearvio tehdään enintään 3kk välein. Asukasvalinnasta ja mahdollisesta vuokran alennuksesta ehdotuksen valmistelee hallinnollinen isännöitsijä ja päätöksen tekee hallintojohtaja. Jos kunnan on jatkossa mahdollista saada korvausta majoituskulujen kattamiseen, sovitetaan mallia korvauksen vaatimalla tavalla.
2) ehdottaa kunnan tytäryhtiöille, että ne noudattavat edellä olevaa (kohta 1) periaatetta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 69 KUORTANEEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1. allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
2. oikeuttaa tekemään tilinpäätösasiakirjaan tilintarkastuksen yhteydessä tarpeelliseksi katsottavia vähäisiä korjauksia,
3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja
4. esittää valtuustolle, että tilikauden 2021 ylijäämäinen tulos 3.355.850,24 euroa jätetään tilikauden ylijäämä/alijäämätilille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 70 TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS / LAAJANTIE-RANTATIE VANHOJEN VALURAUTAVESIJOHTOJEN UUSINTAA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esittelytekstin ja liitteenä olevan kirjanpidon tulosteen vanhojen valurautavesijohtojen uusintahankkeen välillä Laajantie – Rantatie taloudelliseksi loppuselvitykseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 71 TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS / LÄNSIRANNAN SAHA-ALUEEN PUHDISTUS
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esittelytekstin ja liitteenä olevan kirjanpidon tulosteen Länsirannan saha-alueen puhdistamisen hankkeen taloudelliseksi loppuselvitykseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 72 SITOUMUS KUNTARAHAN MAKSAMISEEN PAIKALLISEN KEHITTÄMISSTRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SIIRTYMÄKAUDELLA 2021-2022 JA OHJELMAKAUDELLA CAP27 / KUNTARAHOITUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää seuraavaa:
Kuortaneen kunta sitoutuu osaltaan Kuudestaan ry:n pyytämään 20%:n kuntarahaosuuteen ohjelmakaudelle CAP27, huomioiden esittelytekstissä esille tuotu korotustarve kuntarahoitukselle kaikkien kuntien (Alavus, Kuortane, Soini jaÄhtäri) osalta yhteensä 1.300.000 euroon. Kuntien (Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri) kesken kuntaraha jakautuu kuntien asukaslukujen suhteessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 73 SOPIMUS ALKUPERÄISEN KUNNANARKISTON AINEISTON DIGITAALIKUVAUKSESTA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen alkuperäisen kunnan/kaupunginarkiston aineiston digitaalikuvauksesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 74 ETSIVÄN NUORISOTYÖN SIIRTYMISTÄ JA JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA AIESOPIMUS
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan etsivän nuorisotyön siirtymistä ja järjestämistä koskevan aiesopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 75 KUORTANEEN KUNNAN VAMMAISNEUVOSTO
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa toimikautensa ajaksi vammaisneuvoston.
Kunnanhallitus päättää nimetä vammaisneuvoston jäseniksi edellä esitetyt henkilöt ja määrätä, että vammaisneuvoston sihteerinä toimii nuoriso- ja kulttuurisihteeri Annukka Salminen.
Edelleen kunnanhallitus päättää ehdottaa Kuortaneen vammaisneuvostosta Mari Kuhan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvostoon valittavaksi jäseneksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 76 KUORTANEEN KUNNAN IKÄIHMISTEN NEUVOSTO
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa toimikautensa ajaksi ikäihmisten neuvoston.
Kunnanhallitus päättää nimetä ikäihmisten neuvostoon jäseniksi edellä esitetyt henkilöt ja määrätä, että ikäihmisten neuvoston sihteerinä toimii nuoriso- ja kulttuurisihteeri Annukka Salminen.
Edelleen kunnanhallitus päättää ehdottaa Kuortaneen ikäihmisten neuvostosta Heikki Immosen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon valittavaksi jäseneksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 77 KUNNAN EDUSTAJA KI OY KUORTANEEN OIVANKULMAN KOKOUKSIIN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää edustajansa Ki Oy Kuortaneen Oivankulman kokouksiin kuluvan toimikautensa loppuun 31.5.2025 saakka.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi Johanna Kivimäen edustajakseen Ki Oy Kuortaneen Oivankulman kokouksiin kuluvan toimikautensa loppuun 31.5.2025

 

Kokouksen pöytäkirja: http://kuortane.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20221831