Kunnanhallituksen päätökset 25.3.2024

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 25.3.2024.

§ 48 Valtuustossa tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 18.3.2024 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa eivätkä ole muuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 49 Kuortaneen kunnan vuoden 2023 tilinpäätös

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää

 1. allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
 2. oikeuttaa hallintojohtajan tekemään tilinpäätösasiakirjaan tilintarkastuksen yhteydessä tarpeelliseksi katsottavia vähäisiä korjauksia,
 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja
 4. esittää valtuustolle, että tilikauden 2023 ylijäämäinen tulos 1.181.868,69 euroa jätetään tilikauden ylijäämä/alijäämätilille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 50 Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen taloustilanne

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus

 1. edellyttää KOY Kuortaneen Asunnoilta esittelytekstissä esille tuodun konsulttiselvityksen käynnistämistä yhdessä kunnan kanssa niin, että kunta kustantaa kyseisen selvityksen
 2. edellyttää, että KOY Kuortaneen Asunnot selvittää Ara-rajoituksista luopumisen mahdollisuuden
 3. päättää, että kunta pidättäytyy KOY Kuortaneen Asuntojen tällä hetkellä maksamatta olevien kunnan laskujen viivästyskorkojen perimisestä vähintään selvityksen valmistumiseen asti, kuitenkin varaumalla viivästyskorkojen mahdolliseen myöhemmin takautuvasti perintään
 4. myöntää KOY Kuortaneen Asunnoille lykkäystä kunnan lainan ja siihen liittyvän koron lyhentämistä koskien puoleksi vuodeksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Susanna Ylikantola KiOy Kuortaneen Asuntojen hallituksen puheenjohtajana ja Tauno Lampinen yhtiön hallituksen jäsenenä, ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ulla Siljamäki ja Tuija Lindahl osallistuivat varajäseninä tämän asian käsittelyyn ja päätöksetekoon.

§ 51 Alvarin koulun piha-alue / valtuustoaloite / tilanne 19.9.2023 / tilanne 13.3.2024

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus

 1. hyväksyy ohjeellisena liitteen mukaisen lopullisen aluesuunnitelman
 2. toteaa, että suunnitelman yksittäisten kohteiden mahdollisesta toteuttamisesta päätetään erikseen (pois lukien Alvarin liikenteen kehittäminen)
 3. päättää, että suunnitelman yksittäisiin kohteisiin hyödynnetään ulkopuolista rahoitusta mahdollisuuksien mukaan.

Asiasta käydyn keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esitystään seuraavasti:
Kunnanhallitus palauttaa asian valmisteluun tekniselle lautakunnalle huomioiden salibandyalueen mahdollisuus sekä teknisen lautakunnan esille tuomat tekniset tarkistukset.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa muutetun päätösehdotuksen.

§ 52 Hyvinvointikertomuksen seurantaraportti 2023

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan hyvinvointikertomuksen seurantaraportin 2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 53 Aiesopimus liittyen Varmistetaan ruoka-apu Etelä-Pohjanmaalla -hankkeeseen / Sopimus hankeaikaisesta yhteistyöstä

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus

 1. hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen sopimukseksi hankeaikaisesta yhteistyöstä koskien hanketta Varmistetaan ruoka-apu Etelä-Pohjanmaalle 2024 – hanke (VARAPU EP) Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Kuortaneen kunnan välillä
 2. nimeää Etelä-Pohjanmaan alueelliseen ruoka-aputoimijoiden yhteistyöverkostoon Kuortaneen kunnan edustajaksi nuoriso- ja kulttuurisihteeri Annukka Salmisen ja varaedustajaksi kunnanjohtaja Teemu Puolijoen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Kokouksen esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024173