Kunnanhallituksen päätökset 24.10.2022

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 24.10.2022 kokouksesta.

§ 195 Alvarin koulun piha-alue / valtuustoaloite
Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa valtuustoaloitteen jatkovalmisteltavaksi kunnan vapaa-aikapalvelujen tulosalueelle sekä teknisen toimialan tulosalueille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 196 Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalta 1.1.-30.9.2022
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedokseen saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 197 Riskien hallinta ja raportointi
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee esittelytekstiin sisältyvän ja liitteenä olevan riskien arvioinnin tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 198 Aiesitoumus osallistumisesta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Suomen Kestävän kasvun ohjelma -hankkeeseen / päätöksen päivitys
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta tekee aiesitoumuksen osallistumisesta esittelytekstissä kuvattuun Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Suomen kestävän kasvun ohjelma -hankkeeseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 199 Kunnan ja yksityishenkilön välinen kauppakirja / määräala tilasta 300-401-15-52
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kauppakirjaluonnoksen Kuortaneen kunnan ja Jarkko Knuuttilan väliseksi kauppakirjaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 200 Etsivän nuorisotyön järjestäminen
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan liitteenä olevan sopimusluonnoksen Etsivän nuorisotyön siirtymistä koskevaksi sopimukseksi Kuusiokuntien sosiaali-ja terveyskuntayhtymän, Alavuden kaupungin, Kuortaneen kunnan, Soinin kunnan ja Ähtärin kaupungin välillä.Lisäksi kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuudet tehdä sopimukseen mahdollisia tarvittavia teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 201 Nuorten työpajatoiminnan järjestäminen
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan liitteenä olevan sopimusluonnoksen Nuorten työpajatoiminnan järjestämistä koskevaksi sopimukseksi Kuusiokuntien sosiaali-ja terveyskuntayhtymän, Alavuden kaupungin, Kuortaneen kunnan, Soinin kunnan ja Ähtärin kaupungin välillä.Lisäksi kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuudet tehdä sopimukseen mahdollisa tarvittavia teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 202 Jäsenen valinta edesmenneen luottamushenkilön tilalle tarkastuslautakunnan varajäseneksi
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää valita uuden varajäsenen tarkastuslautakuntaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 203 Edustajan nimeäminen KiOy Kuortaneen Yritystilojen hallitukseen
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä esityksensä KiOy Kuortaneen Yritystilojen hallituksen jäsenestä.

Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää Elina Eskelin valittavaksi KiOy Kuortaneen Yritystilojen hallituksen jäseneksi.

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202251