Kunnanhallituksen päätökset 23.1.2023

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 23.1.2023 kokouksessa

§ 279 Kiinteistö Oy Kuortaneen Asunnoille annettava kannanotto / omistaja-ohjaus

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus antaa Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen pyytämän kannanoton / omistajaohjauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Susanna Ylikantola Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen puheenjohtajana ja Tauno Lampinen hallituksen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ulla Siljamäki ja Tuija Lindahl osallistuivat varajäseninä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen toimitusjohtaja Anu Katajaa kuultiin asiantuntijana tämän asian käsittelyn aluksi.

§ 280 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kuortaneen Uintikeskus Oy:n ottamalle luottolimiitille

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) myöntää Kuortaneen kunnan omavelkaisen takauksen Kuortaneen Uintikeskus Oy:lle yhtiön esittelytekstissä esille tuoduin ehdoin Nordea Bank Oyj:ltä ottamalle 1.000.000 euron luottolimiitille
2) päättää, että takaus koskee lainan pääomaa, korkoa, mahdollisia viivästyskuluja ja perimiskuluja sekä muita lainan liitännäiskuluja
3) hyväksyy takauksen vastavakuudeksi kiinnitykset Kuortaneen Uintikeskus Oy:n ja Kuortaneen Urheiluopistosäätiön välillä 19.12.2022 allekirjoitettuun vuokraoikeuteen pääomaltaan 1.000.000 euroa.

Päätös: Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen kunnanjohtajan kokouksessa tekemällä täydennyksellä korjattuna niin, että päätösehdotuksen kohta yksi kuuluu seuraavasti:
1) myöntää Kuortaneen kunnan omavelkaisen takauksen Kuortaneen Uintikeskus Oy:lle yhtiön esittelytekstissä esille tuoduin ehdoin Nordea Bank Oyj:ltä ottamalle 1.000.000 euron luottolimiitille suunnittelua varten. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin sellaisenaan.

Riikka Varila ja Jaana Salo Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen jäseninä ja Annu Ridanpää-Taittonen Urheiluopistosäätiön työntekijänä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Annie Yli-Leppälä osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki toimi pöytäkirjanpitäjänä tässä asiassa

§ 281 Kuntastrategian seurantaraportti vuodelta 2022

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan kuntastrategian seurantaraportin vuodelta 2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 282 Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen välisten yhdyspintoja koskevien sopimusten hyväksyminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnos nro 1:n Etelä-Pohjanmaan kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyösopimukseksi yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi
2) merkitsee tiedoksi liitteenä olevan sopimusluonnos nro 2:n (Sopimus Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kustannusten jakamisesta erityishuollon piirissä olevien peruskoululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnasta) ja toteaa sivistyslautakunnan päättävän senhyväksymisestä
3) hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnos nro 3:n Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen työllisyyden hoitoa koskevaksi sopimukseksi
4) hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Henkilötietojen yleiset ehdot -liitteeksi
5) hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tietoturvaliitteeksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kokouksen pöytäkirja: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202373