Kunnanhallituksen päätökset 22.4.2024

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 22.4.2024.

§ 64 Alvarin koulun piha-alue / valtuustoaloite / tilanne 19.9.2023 / tilanne 13.3.2024 / uusintakäsittely 16.4.2024

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) hyväksyy ohjeellisena liitteen mukaisen lopullisen aluesuunnitelman
2) toteaa, että suunnitelman yksittäisten kohteiden mahdollisesta toteuttamisesta päätetään erikseen (pois lukien Alvarin liikenteen kehittäminen)
3) päättää, että suunnitelman yksittäisiin kohteisiin hyödynnetään ulkopuolista rahoitusta mahdollisuuksien mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 65 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2024

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. – 31.3.2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 66 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen ravitsemusterveyden edistämisen verkostoon

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää jäsenen ja varajäsenen ravitsemusterveyden edistämisen verkostoon.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi ravitsemusterveyden edistämisen verkostoon jäseneksi ruokapalvelupäällikkö Miia Hannukselan ja varajäseneksi liikuntasihteeri Liisa Reinolan.

§ 67 Kiinteistö Oy Kuortaneen Jäähallin yhtiökokous 30.4.2024

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus evästää yhtiökokousedustajaa tulevaa yhtiökokousta varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 68 Kuortaneen Areena Oy:n yhtiökokous 30.4.2024

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus evästää yhtiökokousedustajaa tulevaa yhtiökokousta varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 69 Kiinteistö Oy Kuortaneen Liikuntahotellin yhtiökokous 29.4.2024

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus evästää yhtiökokousedustajaa tulevaa yhtiökokousta varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 70 Kuortaneen Uintikeskus Oy:n yhtiökokous 30.4.2024

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus evästää yhtiökokousedustajaa tulevaa yhtiökokousta varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 71 Kuortaneen Vanhustenkoti ry:n vuosikokous 29.4.2024

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan Kuortaneen Vanhustenkoti ry:n vuosikokoukseen 29.4.2024 ja antaa evästyksen kokoukseen liittyen.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi Alpo Santasen edustajaksi Kuortaneen Vanhustenkoti ry:n vuosikokoukseen.

§ 72 Kunnanviraston pitäminen suljettuna pe 10.5. ja 1.-28.7.2024

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 10.5. ja 1.-28.7.2024 Kunnanhallitus päättää määrätä, että vuosilomia keskitetään edellä mainitulle ajankohdalle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024180