Kunnanhallituksen päätökset 21.2.2022

Yhteenveto kunnanhallituksen 21.2.2022 kokouksessaan tekemistä päätöksistä.

§41 SAMPOLA: ASEMAKAAVALAAJENNUS KIINTEISTÖILLÄ 30:475, 30:487 JA 30:539 JA KEO ALUEELLA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan Kirkonseudun asemakaavan laajennusta ja muutosta koskevan kaavaehdotuksen ja -selostuksen Sampolan alueella sekä muun suunnittelumateriaalin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§42 KUORTANEEN KUNNAN JA ELY:N VÄLINEN SOPIMUS KIRKKOTIEN JA KESKUSTIEN MUUTTAMISEKSIKADUIKSI
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) sekä Kuortaneen kunnan väliseksi sopimukseksi (mt 17487 (Keskustie) ja mt 17490(Kirkkotie) muuttaminen kaduiksi).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§43 TEKNISEN LAUTAKUNNAN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET 2021
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää myöntää teknisen lautakunnan anomat määrarahamuutokset edellä mainittuille tulosalueille.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin

§44 KUORTANEEN KUNNAN SELVITYS HYVINVOINTIALUEELLE
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää, että kunnanvaltuusto päättää:
1. antaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle liitteiden 1. – 4 mukaisen selvityksen,
2. esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 Kuortaneen kunnalta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle,
3. varaa oikeuden täydentää annettua selvitystä ja 4. valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittavat täydennykset ja muutokset liitteinä oleviin selvityksiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§45 YHTEISTYÖSOPIMUS KUNNAN JA TONI KUUSELAN VÄLILLÄ
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen ja
2) hyväksyä yhteistyösopimuksen kunnan ja Toni Kuuselan välillä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§46 KUNNAN EDUSTAJAT KUUSIOKUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN 17.3.2022 KLO 17:00
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa, ja heille henkilökohtaiset varaedustajat, Kuusiokuntien sosiaali- terveyskuntayhtymän 17.3.2022 klo 17:00 pidettävään yhtymäkokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi Kuusiokuntien sosiaali- terveyskuntayhtymän 17.3.2022 klo 17:00 pidettävään yhtymäkokoukseen edustajikseen Susanna Ylikantolan ja hänelle varaedustajaksi Eeli Mäki-Mustapään sekä Merja Liesmäen ja hänelle varaedustajaksi Maria Vesterin.

§47 ERON MYÖNTÄMINEN PETRA PIIROSELLE KUNNALLISISTA LUOTTAMUSTOIMISTA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se;
1) myöntää Petra Piiroselle eron valtuuston ja teknisen lautakunnan varajäsenyydestä sekä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävistä 28.2.2022 lukien,
2) päättää valita uuden jäsenen keskusvaalilautakuntaan ja että se päättää valita lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja
3) päättää valita uuden henkilökohtaisen varajäsenen Nora Pesoselle tekniseenlautakuntaan.
4) päättää valita uuden jäsenen Lakeudenportin kansalaisopiston johtokuntaan
Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää valtuuston puheenjohtajalle, että hän pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin