Kunnanhallituksen päätökset 20.5.2024

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 20.5.2024.

§ 88 Valtuustossa tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 13.5.2024 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa eivätkä ole muuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 89 Tonttien markkinointikampanja asuntojen rakentamiseksi

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

  1. käynnistää esittelytekstin mukaisen tonttien markkinointikampanjan asuntojen rakentamiseksi
  2. päättää, että kampanja on voimassa 30.6.2025 asti
  3. hyväksyy esittelytekstiin sisällytetyt, mainittuja tontteja koskevat myyntiehdot, sisältäen esitetyn mukaisen rakentamisvelvoitteen ja takaisinmyyntiehdon
  4. päättää, että tontilla mahdollisesti kasvavasta puustosta laskutetaan erikseen
  5. päättää, että kampanjaan sisältyviä Nokuantien tontteja voidaan kampanjan käynnissä ollessa myydä myös omakotitalorakentamiseen, jolloin kyseisen kaupan ehdot eivät ole kampanjan mukaiset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 90 Tulospalvelujärjestelmän hankkiminen Kuortane Games -kisoja varten

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä tulospalvelujärjestelmän hankkimiseksi EQ Timing Finland Ab:n 8.5.2023 saapuneen tarjouksen vuodelle 2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 91 Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2023

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan vuoden 2023 henkilöstötilinpäätöksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 92 Järjestelyerän jakaminen 1.6.2024 lukien / KVTES ja TS

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy edellä kuvatun esimiesten ja pääluottamusmiesten välisen yksimielisen neuvottelutuloksen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 93 Järjestelyerän jakaminen 1.6.2024 lukien / OVTES

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy edellä kuvatun esimiesten ja pääluottamusmiehen yksimielisen neuvottelutuloksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 94 Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallitukseen nimettävät asiantuntijat / uuden asiantuntijana toimivan edustajan nimeäminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää uuden kunnan edustajan, joka toimii asiantuntijana puhe- ja läsnäolo-oikeudella (ilman äänioikeutta) Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen kokouksissa.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi kunnanrakennusmestari Juuso Ojalan edustajaksi puhe- ja läsnäolo-oikeudella Uintikeskus Oy:n hallituksen kokouksiin Arto Ojalan tilalle.

Riikka Varila ja Jaana Salo Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen jäseninä ja Annu Ridanpää-Taittonen Urheiluopiston työntekijänä sekä Eeli Mäki-Mustapää Uintikeskukseen tarjouksen jättäjänä, ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 95 Karttapohjainen palautejärjestelmä kuntalaisille / valtuustoaloite

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus antaa asian jatkovalmisteltavaksi yleishallinnon tulosalueelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

Kokouksen esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024186