Kunnanhallituksen päätökset 19.9.2022

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 19.9.2022 kokouksesta.

§ 179 Kuortaneen Uintikeskus Oy:n perustaminen / Kuortaneen Urheiluopistosäätiö -Kuortaneen kunta
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen perustamissopimuksesta Kuortaneen Uintikeskus Oy:n perustamissopimukseksi
2) hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen yhtiöjärjestyksestä Kuortaneen Uintikeskus Oy:n yhtiöjärjestykseksi
3) hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen osakassopimuksesta Kuortaneen Urheiluopistosäätiön ja Kuortaneen kunnan väliseksi, Kuortaneen Uintikeskus Oy:tä koskevaksi osakassopimukseksi
4) myöntää kunnan osakepääoman kunnan omistusta vastaavansumman (19.900 euroa)vuoden 2022 talousarvion investointiosaan
5) korostaa, että tonttivuokran muodollisuuden tulee tarkoittaa kunnan ja Urheiluopistosäätiön välillä vuoden 2022 aikana käytyjen neuvottelujen mukaista linjaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 180 Kuortaneen kunnan edustaja perustettavan Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen jäseneksi
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus tekee esityksensä Kuortaneen kunnan edustajaksi perustettavaan Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallitukseen.

Päätös: Kunnanhallitus esitti Kuortaneen kunnan edustajaksi hallintojohtaja Jaana Salon nimettäväski perustettettavan Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallitukseen.

§ 181 Valtuustoaloite täyssähköauton hankkimisesta leasing-sopimuksella ja työsuhdepyöräedun käyttöönottamisesta / työsuhdepyörä
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) päättää, että kunnassa otetaan kunnan henkilökunnalle käyttöön työsuhdepyöräetu leasing-periaatteella
2) hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen kunnan ja Suomen Työsuhdepyörä Oy:n väliseksi yhteistyösopimukseksi, joka sisältää rahoituksen ja vakuutuksen
3) valitsee käyttöön otettavaksi malliksi vaihtoehtomalli 2:n
4) järjestää henkilökunnalle tiedotuksen yhteistyösopimuksen sisällöstä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 182 Vuokra-asuntojen rakentaminen / valtuustoaloite
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee liitteenä olevan vuokra-asuntojen rakentamista koskevan selvityksen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 183 Esitys osallistumisesta Job Well Done -hankkeen rahoitukseen 1.12.2022 -30.11.2024
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta osallistuu esittelytekstissä esille tuotuun Job Well Done -hankkeeseen 1.12.2022 -30.11.2024. Kunnan rahoitusosuus on 4.262 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 184 Kuortaneen kunnan edustajien nimeäminen hankeryhmään (Tiesuunnitelman laadinta Mt 711 Ruona-Menkijärvi)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää Kuortaneen kunnan edustajat (kaksi henkilöä) tiesuunnitelman laadintaa koskevaan hankeryhmään (Mt 711 Ruona-Menkijärvi)

Päätös: Kunnanhallitus nimesi Kuortaneen kunnan edustajiksi tiesuunnitelman laadintaa koskevaan hankeryhmään tekninen johtaja Martti Rannan ja ympäristöpäällikkö Jukka Kotolan.

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202244