Kunnanhallituksen päätökset 19.12.2022

Yhteenveto kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä 19.12.2022.

§ 262 Valtuustossa 16.12.2022 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 16.12.2022 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa eivätkä ole muuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 263 Ateriapalvelujen in-house -yhtiön perustaminen / Perustamisasiakirjat

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että se;
1) merkitsee tiedoksi yhtiön allekirjoitetun perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.
2) hyväksyy SVOP-sopimusluonnoksen.
3) hyväksyy osakassopimusluonnoksen.
4) hyväksyy liiketoimintakauppakirjaluonnoksen.
5) hyväksyy henkilöstön siirtosopimusluonnoksen.
6) hyväksyy velkakirjasopimusluonnoksen.
7) hyväksyy panttaussopimusluonnoksen.
8) hyväksyy vuokrasopimusluonnoksen.
9) valtuuttaa hallintojohtajan tekemään asiakirjoihin teknisluonteisia tai muuten sisältöön olennaisesti vaikuttamattomia muutoksia.
10) toteaa, että lopulliset ja allekirjoitetut asiakirjat tuodaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle myöhemmin tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 264 Kuortaneen kunnan hankintaohje

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Kuortaneen kunnan hankintaohjeeksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 265 Eduskuntavaalit 2023 / ennakkoäänestyksen järjestäminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää että;
1) vuoden 2023 eduskuntavaalien yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Kuortaneen kunnantalo (Keskustie 52), ja että kunnantalon ennakkoäänestyspaikka on avoinna:
22.-25.3.2023 klo 9.00 – 16.00
26.-27.3.2023 klo 10.00 – 14.00
28.-29.3.2023 klo 10.00 – 20.00

2) varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana toimii kunnantalo (Keskustie 52)

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.