Kunnanhallituksen päätökset 17.4.2023

Yhteenveto kunnanhallituksen kokouksesta 17.4.2023.

§ 336 Kuortaneen kunnan ilmoitus kiinnostuksesta liittyä Seinäjoen kaupungin vastuukuntana vetämään työllisyyden järjestämisalueeseen / Työllisyysalueen valmistelun käynnistäminen (TE2024-uudistus)

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) ilmoittaa Seinäjoen kaupungille seuraavasti: Kuortaneen kunta kiittää mahdollisuudesta liittyä Seinäjoen kaupungin vetämään työllisyysalueeseen. Kuitenkin kunta ilmoittaa, ettei se näe lähetetyn kirjeen ja sen liitteen sisältämillä lähtökohdilla edellytyksiä liittymiselle. Kuortaneen kunta näkee tärkeäksi kuitenkin rakentaa TE-palvelujen osalta maakunnallista yhteistyötä ja suhtautuu luontevissa kohdissa työllisyysalueet ylittävään yhteistyöhön myönteisesti ja haluaa kannustaa siihen.
2) että Kuortaneen kunta osallistuu edellä kuvattuun Etelä-Pohjanmaan itäisen alueen kuntien työllisyysaluevalmisteluun huomioiden esittelytekstissä esille tuodut alustavat linjaukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Aapo Petäjäniemi osallitui asiantuntijana tämä pykälän käsittelyyn ja päätöksentekoon 18:02 –18:18

§ 337 Yhteistyösopimus Kuortane Games -yleisurheilukilpailun järjestelyistä vuosina 2023 -2025

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Kuortaneen Eliittikisat ry:n, Kuortaneen kunnan ja Kuortaneen Urheiluopiston väliseksi yhteistyösopimukseksi Kuortane Games -yleisurheilukilpailun järjestelyistä vuosina 2023 –2025.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Juha-Matti Salimäki ja Jukka Rantanen urheilukentällä toimivina työntekijöinä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokoustilasta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kari Yli-Opas osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon klo 18:19 –18:43

§ 338 Lausunto esityksestä jätemaksutaksaksi 1.7.2023 alkaen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista jätemaksutaksasta eikä kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelujen jätemaksutaksasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Jukka Rantanen Lakeuden Etappi Oy:n hallituksen jäsenenä, ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

§ 339 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta (Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava 2 ehdotuksen hyväksyminen) / Valitus 1

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy hallinto-oikeuteen jätetyn valituksen johdosta (diaarinumero 299/2023) Kuortaneen kunnan lausunnoksi liitteenä olevan lausunnon.

Käsittely: Asiasta käydyn keskuselun kuluessa Tauno Lampinen teki esityksen, että kyläyhdistyksen valitus hyväksytään. Lampisen esitystä ei kannatettu.

Päätös: Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin

Tauno Lampienen jätti tähän asiaan eriävän mielipiteen. Kirjallisena jätetty eriävä mielipiden liitetään pöytäkirjaan.

§ 340 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta (Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava 2 ehdotuksen hyväksyminen) / Valitus 2

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy hallinto-oikeuteen jätetyn valituksen johdosta (diaarinumero 302/2023) Kuortaneen kunnan lausunnoksi liitteenä olevan lausunnon.

Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Tauno Lampinen teki esityksen, että valitus hyväksytään. Tehtyä esitystä ei kannatettu

Päätös: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin

Eeli Mäki-Mustapää valituksen kohteen mukaisena toisena maanrakennusyrittäjänäilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tauno Lampinen jätti asiaan eriävän mielipiteen. Kirjallisena jätetty eriävä mielipide liitetään pöytäkirjaan.

§ 341 Kunnan edustaja Vanhustenkoti ry:n kokouksiin

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajan 8.5.2023 pidettävään vuosikokoukseen. Kunnanhallitus päättää tehdä esityksen yhdistyksen hallitukseen valittavasta henkilöstä.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä Anne Haapa-ahon kunnan edustajaksi Vanhustenkoti ry:n 8.5.2023 pidettävään vuosikokoukseen. Kunnanhallitus päätti esittää hallintojohtaja Jaana Salon yhdistyksen hallitukseen valittavaksi jäseneksi.

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202395