Kunnanhallituksen päätökset 16.5.2022

Yhteenveto kunnanhallituksen 16.5.2022 kokouksessaan tekemistä päätöksistä.

§ 110 Lisämääräraha talousarvion investointiosaan (Urheilukentän keihäänheittopaikkojen parantaminen)

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se lisää kunnan vuoden 2022 talousarvion investointiosaan 17.000 euron määrärahan hankkeelle Urheilukentän parantaminen (keihäänheittopaikat).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 111 Jätepoliittisen ohjelman hyväksyminen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen Jätepoliittisen ohjelman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 112 Lausunto Isoniemen Turve Oy:n turvetuotannon ympäristölupahakemuksesta Länsi-ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastolle
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa Kuortaneen kunnan puolesta seuraavan lausunnon:
Minimutikan turvetuotantoalue sijaitsee Alajärven kaupungin alueella n. 2 km etäisyydellä Plevnan enklaavista ja 3,8 km etäisyydellä varsinaisesta kunnan rajasta. Etäisyys ja tuotantoalueen koko sekä odotettavissa oleva tuotantoaika huomioiden kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa lupahakemuksesta. Ympäristölautakunta antaa oman lausuntonsa koskien mm. tuotannon vesistövaikutuksia, jotka ulottuvat Kuortaneen kunnan alueelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 113 Keskustien ja Kirkkotien tiealueet (lyt) katualueiksi sekä kortteleiden 6 ja Mhy asemakaavamuutos, hyväksyminen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kaavaehdotuksen (Kirkonseudun asemakaavan muutos, Keskustien ja Kirkkotien alueet sekä korttelit 6, 38, 54, 153, 154)

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 114 Kunnan sekä Jani Etelämäen ja Minna Etelämäen välinen kauppakirja
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä liitteen mukaisen kauppakirjaluonnoksen kunnan sekä Jani Etelämäen ja Minna Etelämäen väliseksi kauppakirjaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 115 Kunnan ja Jari Saaren välinen kauppakirja
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää
1) hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen kunnan ja Jari Saaren väliseksi kauppakirjaksi
2) myöntää kunnan vuoden 2022 talousarvion investointiosaan 76.000 euron määrärahan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 116 Kunnanviraston pitäminen suljettuna 27.5. ja 4.-31.7.2022
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 27.5. ja 4.-31.7.2022
Kunnanhallitus päättää määrätä, että vuosilomia keskitetään edellä mainitulle ajankohdalle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 117 Toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, ettei se ota edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä käsiteltäväkseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirja: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202219