Kunnanhallituksen kokouksen päätökset 14.11.2022

Yhteenveto kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä 14.11.2022.

§ 221 Vuoden 2023 ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman laadintaohje / Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024 -2025 taloussuunnitelma
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) jatkaa talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 luonnoksen käsittelyä
2) antaa jatkovalmisteluohjeet.

Käsittely: Puheenjohtaja ehdotti tämän asian käsittelyjärjestelyksi sitä, että sivistystoimen talousarvio käsitellään ja päätetään muilta osin, paitsi perusopetuksen osalta, koska puheenjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen perusopetuksen talousarvion käsittelyssä.

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus kuuli liikuntasihteeri Tuomas Mikkolaa 19:02 – 19:45 ja sivistys-johtaja rehtori Sanna Koivistoa 19:45 – 19:57 tämän asian käsittelyn aluksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin koskien sivistystoimen talousarvioesitystä perusopetuksen osiota lukuun ottamatta.

Puheenjohtaja Anne Haapa-aho ilmoitti esikoulun opettajana esteellisyytensä ja poistui kokouksesta perusopetuksen osion käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 20:15 – 20:45

Käsittelyä jatkettiin niin, että puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Riikka Varila.

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivistoa kuultiin perusopetuksen talousarvioesityksestä klo 20:15 – 20:42

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin koskien myös perusopetuken talousarvio-osiota.

§ 222 Sopimus työsuhteen päättämisestä
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen työsuhteen päättämissopimukseksi Anu Katajan ja Kuortaneen kunnan välillä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 223 Kunnanviraston pitäminen suljettuna 5.12 ja 23.-30.12.2022
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 5.12. ja 23.-30.12.2022 Lisäksi kunnanhallitus päättää edellyttää, että henkilökunnan vuosilomapäiviä keskitetään edellä mainituille päiville mahdollisimman paljon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202259