Kiusaaminen vähentynyt Kuortaneella 

Kuortaneella oppilaille tehtyjen kyselyjen mukaan kiusaaminen Kuortaneen kouluilla on vähentynyt. Kyselyt ovat olleet osa Kaikkien Kuortane –kampanjaa, jonka yhtenä toimenpiteenä kouluja on ohjeistettu tekemään omia koulukiusaamiskyselyitä vähintään kerran lukukaudessa. Kyselyt ovat olleet sähköisiä ja niihin on vastattu nimettömästi.

Koulujen omaa kyselyä ei voi suoraan verrata THL:n koulukiusaamiskyselyyn, sillä omien kyselyiden otanta on paljon laajempi. Kyselyt on tehty kaikille kunnan peruskoulun oppilaille 3-luokasta ylöspäin sekä lukiolaisille. Kyselyiden vastauksista voi kuitenkin tehdä sellaisen johtopäätöksen, että kiusaaminen on vähentynyt. Kyselyt tullaan toistamaan jatkossa samanmuotoisina, jolloin vertailutieto on luotettavampaa omien kyselyiden osalta.

Kaikkien Kuortane –kampanja on syntynyt kunnanvaltuustossa tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta, kiusaamisen ja rasismin kitkemiseen sekä hyvän käytöksen edistämiseen. Kampanjalle nimetty työryhmä on muina toimenpiteinä järjestänyt muun muassa Kaikkien Kuortane -logon suunnittelukilpailun ja kuullut koulujen oppilaskuntia. Sivistyslautakunta on ohjeistanut koulut päivittämään järjestyssääntönsä ja kouluissa on panostettu nopeaan puuttumiseen sekä yhteisöllisyyden lisäämiseen. 2023 aikana perusopetukseen ja lukioon tullaan myös rekrytoimaan koulunuorisotyöntekijä ja henkilökunnan kouluttautumisessa panostetaan positiiviseen pedagogiikkaan.

Kaikkien Kuortane kampanjan logo. Sydän, jonka sisällä kaksi ihmishahmoa heittelee sydämiä toisilleen.
Kaikki Kuortane -logo