Kirkkorannassa havaittu sinilevähiukkasia

Seinäjoen alueen ympäristöhuolto on 27.6.2018 ottamassaan näytteessä todennut yksittäisiä levähiukkasia Kirkkorannan pintavedessä.

Sinilevähiukkasten johdosta Kirkkoranta ei täytä uimarantavedelle vaadittuja EU laatuvaatimuksia. Muilta osin laatuvaatimukset täyttyvät.